Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yakobus 1:6

TB ©

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.

AYT

Namun, ia harus memintanya dengan iman dan tidak bimbang karena orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut, ditiup angin ke sana kemari.

TL ©

Tetapi biarlah ia memohonkan dengan iman, dengan tiada bimbang; karena orang yang bimbang itu seumpama ombak laut, yang ditiup angin terhantar ke sana ke mari.

BIS ©

Tetapi orang yang meminta, harus percaya; ia tidak boleh ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana ke mari.

MILT

Namun biarlah dia meminta dengan iman, dengan tiada bimbang, karena orang yang bimbang, ia seperti ombak laut, yang dikendalikan oleh angin dan terombang-ambing,

Shellabear 2000

Akan tetapi, hendaklah ia memohonnya dengan iman, jangan ada kebimbangan sedikit pun. Karena orang yang bimbang itu serupa dengan ombak di laut yang diombang-ambingkan oleh tiupan angin.


TB ITL ©

Hendaklah ia memintanya
<154>
dalam
<1722>
iman
<4102>
, dan
<1161>
sama sekali jangan
<3367>
bimbang
<1252>
, sebab
<1063>
orang yang bimbang
<1252>
sama dengan
<1503>
gelombang
<2830>
laut
<2281>
, yang diombang-ambingkan
<4494>
kian ke mari oleh angin
<416>
. [
<2532>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
biarlah ia memohonkan
<154>
dengan
<1722>
iman
<4102>
, dengan tiada
<3367>
bimbang
<1252>
; karena
<1063>
orang yang bimbang
<1252>
itu seumpama
<1503>
ombak
<2830>
laut
<2281>
, yang ditiup
<416>
angin terhantar
<4494>
ke sana ke mari.
AYT ITL
Namun
<1161>
, ia harus memintanya
<154>
dengan
<1722>
iman
<4102>
dan tidak
<3367>
bimbang
<1252>
karena
<1063>
orang yang bimbang
<1252>
adalah seperti
<1503>
gelombang
<2830>
laut
<2281>
, ditiup angin
<416>
ke
<2532>
sana kemari
<4494>
. [
<3588>
]
GREEK
aiteitw
<154> (5720)
V-PAM-3S
de
<1161>
CONJ
en
<1722>
PREP
pistei
<4102>
N-DSF
mhden
<3367>
A-ASN
diakrinomenov
<1252> (5734)
V-PMP-NSM
o
<3588>
T-NSM
gar
<1063>
CONJ
diakrinomenov
<1252> (5734)
V-PMP-NSM
eoiken
<1503> (5758)
V-RAI-3S
kludwni
<2830>
N-DSM
yalasshv
<2281>
N-GSF
anemizomenw
<416> (5746)
V-PPP-DSM
kai
<2532>
CONJ
ripizomenw
<4494> (5746)
V-PPP-DSM

TB+TSK (1974) ©

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=59&chapter=1&verse=6
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)