Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ibrani 9:12

TB ©

dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.

AYT

Ia masuk ke Ruang Mahakudus satu kali untuk selamanya, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak sapi, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri sehingga mendapatkan penebusan yang kekal.

TL ©

dan bukannya dengan membawa darah kambing jantan dan anak lembu, melainkan darahnya sendiri, masuklah Ia sekali bagi sekalian ke dalam tempat kudus, serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal.

BIS ©

Kristus memasuki Ruang Mahasuci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu Ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan; Ia membawa darah-Nya sendiri, dan dengan itu Ia membebaskan kita untuk selama-lamanya.

MILT

juga bukan dengan cara membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri, Dia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus, untuk memperoleh penebusan kekal.

Shellabear 2011

Lagi pula, yang dibawa-Nya bukanlah darah kambing-kambing jantan dan darah anak-anak lembu, melainkan darah-Nya sendiri. Ia masuk sekali saja ke Ruang Teramat Suci dan mendapatkan penebusan yang kekal.

AVB

Bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darah-Nya sendiri, Dia masuk ke dalam Tempat Yang Maha Suci, sekali untuk selama-lamanya, kerana Dia mendapatkan penebusan yang kekal.


TB ITL ©

dan Ia telah masuk
<1525>
satu kali
<2178>

<0>
untuk selama-lamanya
<0>

<2178>
ke dalam
<1519>
tempat yang kudus
<39>
bukan
<3761>
dengan
<1223>
membawa darah
<129>
domba jantan
<5131>
dan
<2532>
darah anak lembu
<3448>
, tetapi
<1161>
dengan
<1223>
membawa darah-Nya
<129>
sendiri
<2398>
. Dan dengan itu Ia telah mendapat
<2147>
kelepasan
<3085>
yang kekal
<166>
.
TL ITL ©

dan bukannya
<3761>
dengan
<1223>
membawa darah
<129>
kambing
<5131>
jantan dan
<2532>
anak lembu
<3448>
, melainkan darahnya
<1223>

<129>
sendiri
<2398>
, masuklah
<1525>
Ia sekali
<2178>
bagi sekalian ke
<1519>
dalam tempat kudus
<39>
, serta mengerjakan suatu penebusan
<3085>
yang kekal
<166>
.
AYT ITL
Ia masuk
<1525>
ke
<1519>
Ruang Mahakudus
<39>
satu kali
<2178>
untuk selamanya
<0>
, bukan
<3761>
dengan
<1223>
membawa
<0>
darah
<129>
kambing jantan
<5131>
dan
<2532>
darah
<0>
anak sapi
<3448>
, tetapi
<1161>
dengan
<1223>
membawa
<0>
darah-Nya
<2398>

<129>
sendiri
<2398>
sehingga mendapatkan
<2147>
penebusan
<3085>
yang kekal
<166>
. [
<3588>

<3588>
]
GREEK
oude
<3761>
ADV
di
<1223>
PREP
aimatov
<129>
N-GSN
tragwn
<5131>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
moscwn
<3448>
N-GPM
dia
<1223>
PREP
de
<1161>
CONJ
tou
<3588>
T-GSN
idiou
<2398>
A-GSM
aimatov
<129>
N-GSN
eishlyen
<1525> (5627)
V-2AAI-3S
efapax
<2178>
ADV
eiv
<1519>
PREP
ta
<3588>
T-APN
agia
<39>
A-APN
aiwnian
<166>
A-ASF
lutrwsin
<3085>
N-ASF
euramenov
<2147> (5642)
V-2AMP-NSM

TB+TSK (1974) ©

dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=58&chapter=9&verse=12
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)