Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tesalonika 5:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman 1  k --maka tiba-tiba l  mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput. m 

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila orang berkata, "Semuanya aman dan tentram," maka pada waktu itulah tiba-tiba mereka akan ditimpa kebinasaan, dan tidak seorang pun dapat lolos. Hal itu akan terjadi tiba-tiba, seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan.

AYT Draft

Ketika orang-orang berkata, “Damai dan aman,” kebinasaan akan datang atas mereka secara tiba-tiba, seperti rasa sakit perempuan yang akan melahirkan, dan mereka tidak akan dapat meloloskan diri.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila orang berkata, "Sejahtera dan selamat," maka tiba-tiba datang kebinasaan ke atas mereka itu, seperti kesakitan beranak atas perempuan yang hamil; maka sekali-kali tiada mereka itu akan dapat melepaskan diri.

MILT (2008)

Sebab, ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang menimpa mereka, sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput.

WBTC Draft (2006) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Orang akan berkata, "Segala sesuatu aman dan selamat." Pada saat itu tiba-tiba mereka akan binasa. Kebinasaan itu akan datang seperti rasa sakit seorang perempuan yang akan melahirkan bayinya. Dan semua orang tidak dapat melarikan diri.

FAYH (1989) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila orang berkata: "Segala sesuatu dalam keadaan beres dan aman," maka malapetaka secara tiba-tiba akan menimpa mereka sama seperti datangnya kesakitan wanita yang melahirkan anak. Dan orang tidak akan dapat pergi ke mana-mana -- tidak akan ada tempat bersembunyi.

ENDE (1969) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Tengah orang mengutjapkan perkataan "sedjahtera dan aman", maka dengan mendadak mereka akan ditimpa kebinasaan, bagaikan seorang ibu hamil oleh sakit-bersalin. Mereka tidak luput.

Shellabear Draft (1912) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Maka apabila orang berkata, "Sejahtera dan selamat," maka pada masa itu kelak kebinasaan akan datang keatasnya dengan segeranya, seperti sakit beranak atas perempuan yang mengandung; maka sekali-kali tiada mereka itu akan dapat berlepas dirinya.

Shellabear 2000 (2000)

Apabila orang berkata, “Sejahtera dan selamat,” maka pada saat itu dengan segera kebinasaan datang ke atas mereka seperti sakit beranak bagi perempuan yang mengandung. Orang itu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri.

Melayu BABA (1913) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Ktika orang ada bilang, "Sjahtra dan slamat," itu juga nanti datang kbinasa'an di atas-nya dngan sgra, sperti sakit beranak atas prempuan yang mngandong; dan skali-kali t'ada dia-orang nanti dapat lpas.

Klinkert 1879 (1879) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Karena apabila kata orang: Salamat dan sadjahtera, tiba-tiba datanglah kabinasaan atas mareka-itoe dengan tidak terkira-kira, saperti datang sakit beranak atas sa'orang perempoewan jang boenting, maka sakali-kali tidak mareka-itoe akan terlepas.

Klinkert 1863 (1863) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Karna kapan kata orang: Slamat dan sadjatra, lantas {2Te 1:9} lekas dateng kabinasaan atas dia-orang saperti sakit beranak sama sa-orang perampoean jang boenting, maka sakali-kali tiada dia-orang bolih terlepas.

Leydekker Draft (1733) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Karana manakala 'awrang 'akan berkata; damej dan santawsa: tatkala 'itu gupoh 2 sawatu kabinasa`an 'akan berlaku ka`atas marika 'itu, seperti penjakitan ber`anakh ka`atas sawatu parampuwan bonting: maka sakali 2 tijada marika 'itu 'akan larij berlepas dirinja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku

TB ITL ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila
<3752>
mereka mengatakan
<3004>
: Semuanya damai
<1515>
dan
<2532>
aman
<803>
-- maka
<5119>
tiba-tiba
<160>
mereka
<846>
ditimpa
<1987>
oleh kebinasaan
<3639>
, seperti
<5618>
seorang perempuan yang
<2192> <0>
hamil
<1064>
ditimpa
<0> <2192>
oleh sakit bersalin
<5604>
-- mereka pasti tidak
<3756> <3361>
akan luput
<1628>
.

[<1722> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila
<3752>
orang berkata
<3004>
, "Sejahtera
<1515>
dan
<2532>
selamat
<803>
," maka
<5119>
tiba-tiba datang
<160>
kebinasaan
<3639>
ke atas mereka itu, seperti kesakitan beranak
<5604>
atas perempuan yang hamil
<1722> <1064> <2192>
; maka
<2532>
sekali-kali tiada mereka itu akan dapat melepaskan
<1628>
diri.
GREEK
otan
<3752>
CONJ
legwsin
<3004> (5725)
V-PAS-3P
eirhnh
<1515>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
asfaleia
<803>
N-NSF
tote
<5119>
ADV
aifnidiov
<160>
A-NSM
autoiv
<846>
P-DPM
epistatai
<1987> (5736)
V-PNI-3S
oleyrov
<3639>
N-NSM
wsper
<5618>
ADV
h
<3588>
T-NSF
wdin
<5604>
N-NSF
th
<3588>
T-DSF
en
<1722>
PREP
gastri
<1064>
N-DSF
ecoush
<2192> (5723)
V-PAP-DSF
kai
<2532>
CONJ
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
ekfugwsin
<1628> (5632)
V-2AAS-3P
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan aman 1  k --maka tiba-tiba l  mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput. m 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Tes 5:3

Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai 1  dan 4  aman--maka 2  tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti 3  seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin--mereka pasti tidak akan luput 4 .

Catatan Full Life

1Tes 5:3 1

Nas : 1Tes 5:3

Orang tidak percaya yang akan berkata, "Damai dan aman." Hal ini dapat berarti bahwa dunia menantikan dan mengharapkan perdamaian. Hari Tuhan dan masa kesesakan seluruh dunia akan menimpa mereka dengan mendadak, membinasakan semua harapan untuk perdamaian dan keamanan.

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.01 detik
dipersembahkan oleh YLSA