Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 21:18

TB ©

"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,

AYT

Jika seseorang memiliki seorang anak laki-laki yang keras kepala dan pemberontak yang tidak patuh terhadap perintah ayah atau ibunya. Mereka sudah menghukum anak itu, tetapi dia masih tetap tidak mendengarkan mereka.

TL ©

Maka jikalau pada barang seorang ada anak laki-laki yang nakal dan durhaka, yang tiada mau dengar akan kata bapanya atau akan kata ibunya, maka telah disiksakannya akan dia tiada juga ia mau dengar,

BIS ©

"Misalkan ada anak laki-laki yang keras kepala, suka memberontak dan tak mau menurut kepada orang tuanya walaupun mereka sudah menghukum dia.

MILT

"Apabila pada seseorang ada anak laki-laki yang keras kepala dan tidak taat, yang tidak mendengarkan suara ayahnya dan suara ibunya, dan meskipun mereka telah menghajarnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan kepada mereka,

Shellabear 2011

Jika seseorang mempunyai anak laki-laki yang pembangkang dan durhaka, tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya atau ibunya, bahkan sekalipun mereka menghukumnya ia tidak juga mau mendengarkan mereka,

AVB

Jika seseorang mempunyai anak lelaki yang degil lagi suka melawan yang tidak mahu mendengar kata ayahnya atau ibunya, bahkan tidak mahu taat kepada mereka meskipun setelah dihukum,


TB ITL ©

"Apabila
<03588>
seseorang
<0376>
mempunyai
<01961>
anak laki-laki
<01121>
yang degil
<05637>
dan membangkang
<04784>
, yang tidak mau
<0369>
mendengarkan
<08085>
perkataan
<06963>
ayahnya
<01>
dan ibunya
<0517>
, dan walaupun mereka menghajar
<03256>
dia, tidak
<03808>
juga ia mendengarkan
<08085>
mereka, [
<06963>

<0413>
]
TL ITL ©

Maka jikalau
<03588>
pada barang seorang
<0376>
ada
<01961>
anak laki-laki
<01121>
yang nakal
<05637>
dan durhaka
<04784>
, yang tiada
<0369>
mau dengar
<08085>
akan kata
<06963>
bapanya
<01>
atau akan kata
<06963>
ibunya
<0517>
, maka telah disiksakannya
<03256>
akan dia tiada
<03808>
juga ia mau dengar
<08085>
,
HEBREW
Mhyla
<0413>
emsy
<08085>
alw
<03808>
wta
<0853>
wroyw
<03256>
wma
<0517>
lwqbw
<06963>
wyba
<01>
lwqb
<06963>
ems
<08085>
wnnya
<0369>
hrwmw
<04784>
rrwo
<05637>
Nb
<01121>
syal
<0376>
hyhy
<01961>
yk (21:18)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

"Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=21&verse=18
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)