Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 15:32

TB ©

Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.

AYT

Yudas dan Silas, yang mereka sendiri adalah nabi, meneguhkan dan menguatkan saudara-saudara seiman dengan banyak perkataan.

TL ©

Maka Yudas dan Silas, yang sendirinya pun nabi juga, menyegarkan hati segala saudara itu sambil meneguhkan mereka itu dengan beberapa banyak perkataan.

BIS ©

Yudas dan Silas, yang adalah nabi juga, lama berbicara dengan saudara-saudara yang percaya di Antiokhia itu untuk memberi dorongan dan keberanian kepada mereka.

MILT

Juga Yudas dan Silas, yang mereka sendiri pun menjadi nabi-nabi, melalui banyak perkataan mereka menasihati saudara-saudara itu dan mereka meneguhkannya.

Shellabear 2011

Yuda dan Silas, yang juga nabi, lama menasihati serta menguatkan hati saudara-saudara seiman di Antiokhia itu.

AVB

Yudas dan Silas itu kedua-duanya nabi. Mereka menasihati dan menetapkan hati saudara-saudara seiman di situ.


TB ITL ©

Yudas
<2455>
dan
<2532>
Silas
<4609>
, yang adalah
<1510>
juga
<2532>
nabi
<4396>
, lama
<4183>
menasihati
<3870>
saudara-saudara
<80>
itu dan
<2532>
menguatkan hati
<1991>
mereka. [
<5037>

<846>

<1223>

<3056>
]
TL ITL ©

Maka Yudas
<2455>
dan
<2532>
Silas
<4609>
, yang sendirinya
<846>
pun nabi
<4396>
juga, menyegarkan
<1991>
hati segala saudara
<80>
itu sambil
<2532>
meneguhkan mereka itu dengan beberapa banyak
<4183>
perkataan
<3056>
.
AYT ITL
Yudas
<2455>
dan
<2532>
Silas
<4609>
, yang mereka sendiri
<846>
adalah
<1510>
nabi
<4396>
, meneguhkan
<3870>
dan
<2532>
menguatkan
<1991>
saudara-saudara seiman
<80>
dengan
<1223>
banyak
<4183>
perkataan
<3056>
. [
<5037>

<2532>
] [
<3588>
]
GREEK
ioudav
<2455>
N-NSM
te
<5037>
PRT
kai
<2532>
CONJ
silav
<4609>
N-NSM
kai
<2532>
CONJ
autoi
<846>
P-NPM
profhtai
<4396>
N-NPM
ontev
<1510> (5752)
V-PXP-NPM
dia
<1223>
PREP
logou
<3056>
N-GSM
pollou
<4183>
A-GSM
parekalesan
<3870> (5656)
V-AAI-3P
touv
<3588>
T-APM
adelfouv
<80>
N-APM
kai
<2532>
CONJ
epesthrixan
<1991> (5656)
V-AAI-3P

TB+TSK (1974) ©

Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=15&verse=32
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)