Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 3:35

TB ©

Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."

AYT

Sebab, siapa yang melakukan kehendak Allah adalah saudara-Ku laki-laki, dan saudara-Ku perempuan, dan ibu-Ku."

TL ©

Karena barangsiapa yang melakukan kehendak Allah, ialah saudara-Ku laki-laki, dan saudara-Ku yang perempuan dan ibu-Ku adanya."

BIS ©

Orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu-Ku."

MILT

Sebab, siapa saja yang melakukan kehendak Allah Elohim 2316, dia adalah saudara laki-laki-Ku dan saudara perempuan-Ku, dan ibu-Ku."

Shellabear 2011

Siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, saudara-Ku perempuan, dan ibu-Ku."

AVB

Sesiapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibu-Ku.”


TB ITL ©

Barangsiapa melakukan
<4160>
kehendak
<2307>
Allah
<2316>
, dialah saudara-Ku
<80>
laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan
<79>
, dialah ibu-Ku
<3384>
." [
<3739>

<302>

<3778>

<3450>

<2532>

<2532>

<1510>
]
TL ITL ©

Karena barangsiapa
<302>
yang melakukan
<4160>
kehendak
<2307>
Allah
<2316>
, ialah
<3778>
saudara-Ku
<80>

<3450>
laki-laki, dan
<2532>
saudara-Ku yang perempuan
<79>
dan
<2532>
ibu-Ku
<3384>
adanya
<1510>
."
AYT ITL
Sebab
<0>
, siapa
<3739>

<302>
saja
<3739>

<302>
yang melakukan
<4160>
kehendak
<2307>
Allah
<2316>
adalah
<1510>
saudara laki-laki-Ku
<80>

<3450>
, dan
<2532>
saudara perempuan-Ku
<79>
, dan
<2532>
ibu-Ku
<3384>
.” [
<3778>
] [
<3588>

<3588>
]
GREEK
ov
<3739>
R-NSM
an
<302>
PRT
poihsh
<4160> (5661)
V-AAS-3S
to
<3588>
T-ASN
yelhma
<2307>
N-ASN
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
outov
<3778>
D-NSM
adelfov
<80>
N-NSM
mou
<3450>
P-1GS
kai
<2532>
CONJ
adelfh
<79>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
mhthr
<3384>
N-NSF
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S

TB+TSK (1974) ©

Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=3&verse=35
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)