Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 9:18

TB ©

Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata: "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, maka ia akan hidup."

AYT

Sementara Yesus mengatakan hal-hal ini kepada mereka, lihat, seorang pemimpin rumah ibadah datang dan menyembah-Nya, dan berkata, "Anak perempuanku baru saja mati. Akan tetapi, datang dan letakkanlah tangan-Mu ke atasnya, maka ia akan hidup."

TL ©

Tatkala Yesus bertutur demikian kepada mereka itu, datanglah seorang penghulu sujud menyembah Dia, katanya, "Anak hamba yang perempuan baharu mati, datanglah kiranya meletakkan tangan-Mu atasnya, niscaya hiduplah ia semula."

BIS ©

Sementara Yesus berbicara kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, datanglah seorang pemimpin rumah ibadat. Ia berlutut di depan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi, sudilah datang untuk menjamahnya supaya ia hidup lagi."

MILT

Sementara Dia membicarakan hal-hal itu kepada mereka, tampaklah seorang pemimpin yang datang menyembah kepada-Nya seraya berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal; tetapi tumpangkanlah tangan-Mu atasnya ketika datang, maka dia akan hidup!"

Shellabear 2011

Sementara Isa masih berbicara dengan mereka, tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu sujud dan berkata, "Anakku yang perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atasnya, maka ia akan hidup."

AVB

Sedang Yesus berkata-kata hal-hal ini kepada mereka, seorang ketua saumaah bersujud di hadapan-Nya lalu berkata, “Anak perempuanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tangan-Mu di atasnya supaya dia hidup kembali.”


TB ITL ©

Sementara Yesus
<846>
berbicara
<2980>
demikian kepada mereka
<846>
, datanglah
<2400>
seorang
<1520>
kepala rumah ibadat
<758>
, lalu menyembah
<4352>
Dia
<846>
dan berkata
<3004>
: "Anakku perempuan
<2364>

<3450>
baru saja
<737>
meninggal
<5053>
, tetapi
<235>
datanglah
<2064>
dan letakkanlah
<2007>
tangan-Mu
<5495>

<4675>
atasnya
<1909>

<846>
, maka
<2532>
ia akan hidup
<2198>
." [
<5023>

<4334>

<3754>
]
TL ITL ©

Tatkala
<5023>
Yesus
<846>
bertutur
<2980>
demikian kepada mereka
<846>
itu, datanglah seorang
<2400>

<4334>

<1520>
penghulu
<758>
sujud
<4334>
menyembah
<4352>
Dia
<846>
, katanya
<3004>
, "Anak
<2364>
hamba
<3450>
yang perempuan baharu mati, datanglah
<2064>
kiranya meletakkan
<2007>
tangan-Mu
<5495>

<4675>
atasnya
<1909>
, niscaya hiduplah
<2198>
ia semula
<5053>
."
AYT ITL
Sementara Yesus mengatakan
<2980>
hal-hal ini
<5023>
kepada mereka , lihat
<2400>
, seorang
<1520>
pemimpin
<758>
rumah ibadah
<0>
datang
<4334>
dan menyembah-Nya
<4352>

<846>
, dan berkata
<3004>
, “Anak perempuanku
<2364>
baru saja
<737>
mati
<5053>
. Akan tetapi
<235>
, datang
<2064>
dan letakkanlah
<2007>
tangan-Mu
<5495>

<4675>
ke
<1909>
atasnya
<846>
, maka
<2532>
ia akan hidup
<2198>
.” [
<846>

<846>

<3754>

<3588>

<3450>

<3588>
]
GREEK
tauta
<5023>
D-APN
autou
<846>
P-GSM
lalountov
<2980> (5723)
V-PAP-GSM
autoiv
<846>
P-DPM
idou
<2400> (5628)
V-2AAM-2S
arcwn
<758>
N-NSM
[eiv]
<1520>
A-NSM
proselywn
<4334> (5631)
V-2AAP-NSM
prosekunei
<4352> (5707)
V-IAI-3S
autw
<846>
P-DSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
oti
<3754>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
yugathr
<2364>
N-NSF
mou
<3450>
P-1GS
arti
<737>
ADV
eteleuthsen
<5053> (5656)
V-AAI-3S
alla
<235>
CONJ
elywn
<2064> (5631)
V-2AAP-NSM
epiyev
<2007> (5628)
V-2AAM-2S
thn
<3588>
T-ASF
ceira
<5495>
N-ASF
sou
<4675>
P-2GS
ep
<1909>
PREP
authn
<846>
P-ASF
kai
<2532>
CONJ
zhsetai
<2198> (5695)
V-FDI-3S

TB+TSK (1974) ©

Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata: "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, maka ia akan hidup."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=9&verse=18
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)