Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 4:26

TB ©

layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka; dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu.

AYT

Mereka harus membawa tirai pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran, yang ada di sekeliling Tenda Suci dan mazbah. Mereka juga harus membawa semua tali dan perlengkapan yang dipakai untuk pelayanan mereka. Mereka bertanggung jawab untuk semua pekerjaan yang berkaitan dengan barang-barang itu.

TL ©

dan segala kelambu halaman dan tudung pintu halaman, yang pada segala pihak keliling kemah sembahyang dan mezbah, dan segala talinya dan segala perkakas yang terpakai kepada pekerjaan itu, segala perkakas yang patut diperbuat bagi yang demikian, ia itulah masuk pekerjaan mereka itu.

BIS ©

layar-layar dan tali temalinya untuk pelataran di sekitar Kemah dan mezbah, kain di gerbang pelataran, dan semua perlengkapan yang dipakai untuk memasang semua benda itu. Mereka bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang berhubungan dengan barang-barang itu.

MILT

dan layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan mezbah, dan tali-talinya, dan semua perkakas untuk pelayanan mereka, dan semua yang dibuat untuk mereka dan mereka harus mengerjakannya.

Shellabear 2011

kain yang memagari pelataran, tirai pintu gerbang pelataran yang mengelilingi Kemah Suci juga mazbah, tali-talinya, dan segala perlengkapan yang dipakai dalam pekerjaan itu. Mereka harus mengerjakan segala tugas yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan semua itu.

AVB

kain yang memagari laman dalaman, tirai pintu gerbang laman dalaman yang mengelilingi Khemah Suci juga mazbah, tali-talinya, dan segala kelengkapan yang digunakan dalam pekerjaan itu. Hendaklah mereka mengerjakan segala tugas yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan kesemua itu.


TB ITL ©

layar-layar
<07050>
pelataran
<02691>
dan tirai
<04539>
pintu
<06607>
gerbang
<08179>
pelataran
<02691>
yang
<0834>
ada sekeliling
<05439>
Kemah Suci
<04908>
dan mezbah
<04196>
, dengan talinya
<04340>
dan segala
<03605>
perkakas
<03627>
untuk pekerjaan jabatan
<05656>
mereka; dan mereka harus melakukan
<05647>
segala
<03605>
tugas
<06213>
yang
<0834>
perlu berkenaan dengan semuanya itu. [
<05921>

<05921>
]
TL ITL ©

dan segala kelambu
<07050>
halaman
<02691>
dan tudung
<04539>
pintu halaman
<02691>

<08179>

<06607>
, yang
<0834>
pada
<05921>
segala pihak keliling
<05439>
kemah sembahyang
<04908>
dan mezbah
<04196>
, dan segala talinya
<04340>
dan segala
<03605>
perkakas
<03627>
yang terpakai kepada pekerjaan
<05656>
itu, segala
<03605>
perkakas yang
<0834>
patut diperbuat
<06213>
bagi yang demikian, ia itulah masuk pekerjaan
<05647>
mereka itu.
HEBREW
wdbew
<05647>
Mhl
<0>
hvey
<06213>
rsa
<0834>
lk
<03605>
taw
<0853>
Mtdbe
<05656>
ylk
<03627>
lk
<03605>
taw
<0853>
Mhyrtym
<04340>
taw
<0853>
bybo
<05439>
xbzmh
<04196>
lew
<05921>
Nksmh
<04908>
le
<05921>
rsa
<0834>
ruxh
<02691>
res
<08179>
xtp
<06607>
Kom
<04539>
taw
<0853>
ruxh
<02691>
yelq
<07050>
taw (4:26)
<0853>

TB+TSK (1974) ©

layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka; dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=4&verse=26
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)