Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 32:19

TB ©

sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur."

AYT

Kami tidak akan mengambil tanah di seberang Sungai Yordan karena milik pusaka kami terletak di sebelah timur Sungai Yordan."

TL ©

Kendatilah demikian hamba ini tiada akan mempusakai tanah bersama-sama dengan mereka itu di seberang Yarden dan lebih jauh lagi, jikalau kiranya hamba beroleh tanah yang di sebelah timur Yarden itu akan pusaka.

BIS ©

Kami tak mau menerima sedikit pun dari tanah mereka di seberang Sungai Yordan, karena sudah menerima bagian kami di sini, di sebelah timur Sungai Yordan."

MILT

Karena kami tidak akan mewarisi bersama-sama mereka di seberang Yordan dan sekitarnya; karena warisan kami sudah jatuh kepada kami dari seberang Yordan, di sebelah timur."

Shellabear 2011

Kami pun tidak ingin memperoleh milik pusaka bersama-sama dengan mereka di seberang Sungai Yordan sana dan sekitarnya, karena kami telah memperoleh milik pusaka di sini, di seberang Sungai Yordan sebelah timur."

AVB

Kami pun tidak ingin memperoleh harta pusaka bersama-sama mereka di seberang Sungai Yordan sana dan sekitarnya, kerana kami telah memperoleh harta pusaka di sini, di seberang Sungai Yordan sebelah timur.”


TB ITL ©

sebab
<03588>
kami tidak
<03808>
mau menerima milik pusaka
<05157>
di
<0854>
seberang
<05676>
sungai Yordan
<03383>
sana dan seterusnya
<01973>
, apabila
<03588>
kami mendapat
<0935>
milik pusaka
<05159>
di
<0413>
seberang
<05676>
sungai Yordan
<03383>
sini, di sebelah timur
<04217>
."
TL ITL ©

Kendatilah
<03588>
demikian hamba ini tiada
<03808>
akan mempusakai
<05157>
tanah bersama-sama
<0854>
dengan mereka itu di seberang
<05676>
Yarden
<03383>
dan lebih jauh
<01973>
lagi, jikalau
<03588>
kiranya hamba beroleh tanah yang di sebelah
<05676>
timur
<04217>
Yarden
<03383>
itu akan pusaka
<05159>
.
HEBREW
P
hxrzm
<04217>
Ndryh
<03383>
rbem
<05676>
wnyla
<0413>
wntlxn
<05159>
hab
<0935>
yk
<03588>
halhw
<01973>
Ndryl
<03383>
rbem
<05676>
Mta
<0854>
lxnn
<05157>
al
<03808>
yk (32:19)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=32&verse=19
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)