Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 31:54

TB ©

Setelah Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan sebagai peringatan di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.

AYT

Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari kepala pasukan seribu dan seratus dan membawanya ke tenda pertemuan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel di hadapan TUHAN.

TL ©

Maka diterima Musa dan Eliazar, yang imam, akan segala emas itu dari pada segala penghulu atas orang seribu dan dari pada penghulu atas orang seratus, lalu dibawanya akan dia masuk ke dalam kemah perhimpunan akan suatu tanda peringatan bagi bani Israel di hadapan hadirat Tuhan adanya.

BIS ©

Maka Musa dan Imam Eleazar membawa emas itu ke Kemah TUHAN supaya TUHAN melindungi bangsa Israel.

MILT

Dan Musa serta Imam Eleazar mengambil emas dari pasukan seribu dan pasukan seratus dan mereka membawanya masuk ke dalam kemah pertemuan, suatu barang peringatan bagi bani Israel di hadapan TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011

Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus, mereka membawanya masuk ke Kemah Hadirat Allah sebagai tanda pengingat bagi bani Israil di hadirat ALLAH.

AVB

Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu daripada para pemimpin pasukan seribu orang dan pasukan seratus orang, mereka membawanya masuk ke Khemah Pertemuan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel di hadapan TUHAN.


TB ITL ©

Setelah Musa
<04872>
dan imam
<03548>
Eleazar
<0499>
menerima
<03947>
emas
<02091>
itu dari pihak kepala-kepala
<08269>
pasukan seribu
<0505>
dan kepala-kepala pasukan seratus
<03967>
, maka mereka membawanya
<0935>
ke dalam
<0413>
Kemah
<0168>
Pertemuan
<04150>
sebagai peringatan
<02146>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
untuk mengingat orang
<01121>
Israel
<03478>
.
TL ITL ©

Maka diterima
<03947>
Musa
<04872>
dan Eliazar
<0499>
, yang imam
<03548>
, akan segala emas
<02091>
itu dari pada segala penghulu
<08269>
atas orang seribu
<0505>
dan dari pada penghulu atas orang seratus
<03967>
, lalu dibawanya
<0935>
akan dia masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
kemah
<0168>
perhimpunan
<04150>
akan suatu tanda peringatan
<02146>
bagi bani
<01121>
Israel
<03478>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
adanya.
HEBREW
P
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
larvy
<03478>
ynbl
<01121>
Nwrkz
<02146>
dewm
<04150>
lha
<0168>
la
<0413>
wta
<0853>
wabyw
<0935>
twamhw
<03967>
Myplah
<0505>
yrv
<08269>
tam
<0853>
bhzh
<02091>
ta
<0853>
Nhkh
<03548>
rzelaw
<0499>
hsm
<04872>
xqyw (31:54)
<03947>

TB+TSK (1974) ©

Setelah Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan sebagai peringatan di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=31&verse=54
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)