Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak, t  seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir 1 ."

AYT

Namun, pegawai-pegawainya mendekati dan berkata kepadanya, serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan hal-hal yang sukar kepadamu, apakah engkau tidak akan melakukannya? Bahkan, terlebih lagi dia hanya mengatakan kepadamu untuk mandi dan engkau akan menjadi tahir."

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pada masa itu datanglah hamba-hambanya hampir kepadanya serta sembahnya: Ya datuk! jikalau kiranya disuruh nabi itu buat suatu perkara yang besar, masakan tiada datuk melakukan dia? istimewa pula sekarang katanya kepada datuk: Mandikanlah tubuhmu maka engkau akan suci kelak!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, "Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh!"

MILT (2008)

Lalu pegawai-pegawainya mendekati dan berbicara kepadanya, serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika dia berkata kepadamu: Mandilah dan akan menjadi tahir?"

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya
<05650>
datang mendekat
<05066>
serta berkata
<01696>
kepadanya
<0413>
: "Bapak
<01>
, seandainya nabi
<05030>
itu menyuruh
<01696>
perkara
<01697>
yang sukar
<01419>
kepadamu
<0413>
, bukankah
<03808>
bapak akan melakukannya
<06213>
? Apalagi
<03588> <0637>
sekarang, ia hanya berkata
<0559>
kepadamu
<0413>
: Mandilah
<07364>
dan engkau akan menjadi tahir
<02891>
."

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pada masa itu datanglah
<05066>
hamba-hambanya
<05650>
hampir
<01696>
kepadanya
<0413>
serta sembahnya
<0559>
: Ya datuk
<01>
! jikalau kiranya disuruh nabi
<05030>
itu buat suatu perkara
<01697>
yang besar
<01419>
, masakan tiada
<03808>
datuk melakukan
<06213>
dia? istimewa pula
<0637>
sekarang
<03588>
katanya
<0559>
kepada
<0413>
datuk: Mandikanlah
<07364>
tubuhmu maka engkau akan suci
<02891>
kelak!
HEBREW
rhjw
<02891>
Uxr
<07364>
Kyla
<0413>
rma
<0559>
yk
<03588>
Paw
<0637>
hvet
<06213>
awlh
<03808>
Kyla
<0413>
rbd
<01696>
aybnh
<05030>
lwdg
<01419>
rbd
<01697>
yba
<01>
wrmayw
<0559>
wyla
<0413>
wrbdyw
<01696>
wydbe
<05650>
wsgyw (5:13)
<05066>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak, t  seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir 1 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya 1  datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak 2 , seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi 3  sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah 4  dan engkau akan menjadi tahir."

Catatan Full Life

2Raj 5:13-14 1

Nas : 2Raj 5:13-14

Bagian ini, bersama dengan banyak bagian lain dalam PL, menubuatkan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah. Untuk analisis mengenai pokok ini,

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA