Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 5:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak, t  seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir 1 ."

AYT (2018)

Namun, pegawai-pegawainya mendekati dan berkata kepadanya, serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan hal-hal yang sukar kepadamu, apakah engkau tidak akan melakukannya? Bahkan, terlebih lagi dia hanya mengatakan kepadamu untuk mandi dan engkau akan menjadi tahir."

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pada masa itu datanglah hamba-hambanya hampir kepadanya serta sembahnya: Ya datuk! jikalau kiranya disuruh nabi itu buat suatu perkara yang besar, masakan tiada datuk melakukan dia? istimewa pula sekarang katanya kepada datuk: Mandikanlah tubuhmu maka engkau akan suci kelak!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, "Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh!"

MILT (2008)

Lalu pegawai-pegawainya mendekati dan berbicara kepadanya, serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika dia berkata kepadamu: Mandilah dan akan menjadi tahir?"

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, para pegawainya mendekati dia serta berkata kepadanya, "Bapak, sekiranya nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepada Bapak, Mandilah, dan engkau akan menjadi suci."

AVB (2015)

Akan tetapi, para pegawainya mendekatinya serta berkata kepadanya, “Bapa, sekiranya nabi itu menyuruh Bapa melakukan hal yang sukar, bukankah Bapa akan melakukannya? Apa lagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, ‘Mandilah, dan engkau akan menjadi suci.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya
<05650>
datang mendekat
<05066>
serta berkata
<01696>
kepadanya
<0413>
: "Bapak
<01>
, seandainya nabi
<05030>
itu menyuruh
<01696>
perkara
<01697>
yang sukar
<01419>
kepadamu
<0413>
, bukankah
<03808>
bapak akan melakukannya
<06213>
? Apalagi
<03588> <0637>
sekarang, ia hanya berkata
<0559>
kepadamu
<0413>
: Mandilah
<07364>
dan engkau akan menjadi tahir
<02891>
."

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pada masa itu datanglah
<05066>
hamba-hambanya
<05650>
hampir
<01696>
kepadanya
<0413>
serta sembahnya
<0559>
: Ya datuk
<01>
! jikalau kiranya disuruh nabi
<05030>
itu buat suatu perkara
<01697>
yang besar
<01419>
, masakan tiada
<03808>
datuk melakukan
<06213>
dia? istimewa pula
<0637>
sekarang
<03588>
katanya
<0559>
kepada
<0413>
datuk: Mandikanlah
<07364>
tubuhmu maka engkau akan suci
<02891>
kelak!
HEBREW
rhjw
<02891>
Uxr
<07364>
Kyla
<0413>
rma
<0559>
yk
<03588>
Paw
<0637>
hvet
<06213>
awlh
<03808>
Kyla
<0413>
rbd
<01696>
aybnh
<05030>
lwdg
<01419>
rbd
<01697>
yba
<01>
wrmayw
<0559>
wyla
<0413>
wrbdyw
<01696>
wydbe
<05650>
wsgyw (5:13)
<05066>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak, t  seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir 1 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 5:13

Tetapi pegawai-pegawainya 1  datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak 2 , seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi 3  sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah 4  dan engkau akan menjadi tahir."

Catatan Full Life

2Raj 5:13-14 1

Nas : 2Raj 5:13-14

Bagian ini, bersama dengan banyak bagian lain dalam PL, menubuatkan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah. Untuk analisis mengenai pokok ini,

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA