Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 23:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:7

Ia merobohkan petak-petak pelacuran x  bakti yang ada di rumah TUHAN, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera.

AYT Draft

Raja membongkar kamar-kamar pelacuran kaum lelaki yang terdapat di dalam Bait TUHAN. Kamar-kamar itu juga digunakan oleh perempuan-perempuan untuk menenun kain untuk Asyera.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 23:7

Tambahan pula dirobohkan segala bilik orang zindik yang pada rumah Tuhan, tempat orang perempuan biasa bertenun kemah bagi dewa hutan-hutan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 23:7

Kamar-kamar dalam Rumah TUHAN yang dipakai oleh pelacur-pelacur kuil untuk melakukan pelacuran sebagai penyembahan kepada dewa, dihancurkan. (Di kamar-kamar itu wanita-wanita menenun kain untuk dipakai dalam penyembahan kepada Dewi Asyera.)

MILT (2008)

Dan dia merobohkan rumah-rumah pelacuran bakti yang ada di bait TUHAN YAHWEH 03068, tempat para wanita yang menenun sarung untuk Ashera ada di sana.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

HEBREW
hrsal
<0842>
Mytb
<01004>
Ms
<08033>
twgra
<0707>
Mysnh
<0802>
rsa
<0834>
hwhy
<03068>
tybb
<01004>
rsa
<0834>
Mysdqh
<06945>
ytb
<01004>
ta
<0853>
Utyw (23:7)
<05422>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 23:7

Ia merobohkan petak-petak 3  pelacuran bakti 1  yang ada di rumah 3  TUHAN, tempat orang-orang perempuan 2  bertenun sarung 3  untuk Asyera.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.00 detik
dipersembahkan oleh YLSA