Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 22:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 22:12

Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam v  bin Safan, kepada Akhbor bin Mikha, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba w  raja, katanya:

AYT (2018)

Lalu, raja memerintahkan kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam, anak Safan, kepada Akhbor, anak Mikha, kepada Safan, juru tulis, dan kepada Asaya, hamba raja, dengan mengatakan:

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 22:12

lalu bagindapun bertitah kepada imam Hilkia dan Ahikam bin Safan dan Akhbor bin Mikhaya dan Safan, jurutulis itu, dan Asaya, hamba baginda, titahnya:

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 22:12

Lalu raja memberi perintah ini kepada Imam Hilkia, Ahikam anak Safan, Akhbor anak Mikha, Safan sekretaris negara, dan Asaya ajudan raja:

MILT (2008)

Dan raja memerintahkan Imam Hilkia, dan Ahikam anak Safan, Akhbor anak Mikha, Safan, juru tulis itu, dan kepada Asaya, hamba raja, dengan mengatakan,

Shellabear 2011 (2011)

Lalu raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam bin Safan, Akhbor bin Mikha, Panitera Safan, dan Asaya, pegawai raja, demikian,

AVB (2015)

Lalu raja memberikan perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam anak Safan, Akhbor anak Mikha, jurutulis Safan, dan Asaya, pegawai raja, demikian,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 22:12

Kemudian raja
<04428>
memberi perintah
<06680>
kepada imam
<03548>
Hilkia
<02518>
, kepada Ahikam
<0296>
bin
<01121>
Safan
<08227>
, kepada Akhbor
<05907>
bin
<01121>
Mikha
<04320>
, kepada Safan
<08227>
, panitera
<05608>
itu, dan kepada Asaya
<06222>
, hamba
<05650>
raja
<04428>
, katanya
<0559>
:
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 22:12

lalu bagindapun
<04428>
bertitah
<06680>
kepada imam
<03548>
Hilkia
<02518>
dan Ahikam
<0296>
bin
<01121>
Safan
<08227>
dan Akhbor
<05907>
bin
<01121>
Mikhaya
<04320>
dan Safan
<08227>
, jurutulis
<05608>
itu, dan Asaya
<06222>
, hamba
<05650>
baginda
<04428>
, titahnya
<0559>
:
HEBREW
rmal
<0559>
Klmh
<04428>
dbe
<05650>
hyve
<06222>
taw
<0853>
rpoh
<05608>
Nps
<08227>
taw
<0853>
hykym
<04320>
Nb
<01121>
rwbke
<05907>
taw
<0853>
Nps
<08227>
Nb
<01121>
Mqyxa
<0296>
taw
<0853>
Nhkh
<03548>
hyqlx
<02518>
ta
<0853>
Klmh
<04428>
wuyw (22:12)
<06680>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 22:12

4 Kemudian raja 1  memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam 2  bin Safan, kepada Akhbor 3  bin Mikha, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja 1 , katanya:

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA