Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Daniel 1:17

TB ©

Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.

AYT

Dan, kepada keempat orang muda itu, Allah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian dalam segala tulisan dan hikmat. Bahkan, Daniel memiliki pemahaman akan seluruh penglihatan dan mimpi-mimpi.

TL ©

Maka dikaruniakan Allah kepada keempat orang muda-muda itu pengetahuan dan akal pada segala suratan dan ilmu, tambahan pula kepada Daniel dikaruniakan-Nya akal dalam segala khayal dan mimpi.

BIS ©

Allah memberikan kepada keempat pemuda itu hikmat dan keahlian dalam kesusasteraan dan ilmu. Selain itu kepada Daniel diberikan-Nya juga kepandaian untuk menerangkan penglihatan dan mimpi.

MILT

Mengenai keempat orang muda ini, Allah Elohim 0430 memberi mereka pengetahuan dan kecakapan dalam segala tulisan dan hikmat. Dan Daniel memiliki pengertian tentang segala penglihatan dan mimpi.

Shellabear 2011

Kepada keempat orang muda itu Allah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian mengenai berbagai tulisan dan hikmat, sementara Daniel sendiri dapat memahami berbagai penglihatan dan mimpi.

AVB

Kepada keempat-empat orang muda itu Allah mengurniakan pengetahuan dan kemahiran tentang berbagai-bagai tulisan dan ilmu sementara Daniel sendiri dapat memahami berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.


TB ITL ©

Kepada keempat
<0702>
orang muda
<03206>
itu
<0428>
Allah
<0430>
memberikan
<05414>
pengetahuan
<04093>
dan kepandaian
<07919>
tentang berbagai-bagai
<03605>
tulisan
<05612>
dan hikmat
<02451>
, sedang Daniel
<01840>
juga mempunyai pengertian
<0995>
tentang berbagai-bagai
<03605>
penglihatan
<02377>
dan mimpi
<02472>
.
TL ITL ©

Maka dikaruniakan
<05414>
Allah
<0430>
kepada keempat
<0702>
orang muda-muda
<03206>
itu pengetahuan
<04093>
dan akal
<07919>
pada segala
<03605>
suratan
<05612>
dan ilmu
<02451>
, tambahan pula kepada Daniel
<01840>
dikaruniakan-Nya akal
<0995>
dalam segala
<03605>
khayal
<02377>
dan mimpi
<02472>
.
HEBREW
twmlxw
<02472>
Nwzx
<02377>
lkb
<03605>
Nybh
<0995>
layndw
<01840>
hmkxw
<02451>
rpo
<05612>
lkb
<03605>
lkvhw
<07919>
edm
<04093>
Myhlah
<0430>
Mhl
<0>
Ntn
<05414>
Mtebra
<0702>
hlah
<0428>
Mydlyhw (1:17)
<03206>

TB ©

Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.

TB+TSK (1974) ©

Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.

Catatan Full Life

Dan 1:17 

Nas : Dan 1:17

Karena keempat pemuda itu mengabdi kepada Allah, Allah mewajibkan diri-Nya untuk menolong mereka. Jikalau saudara sungguh-sungguh berusaha untuk menaati Allah dan jalan-jalan-Nya, dapat dipastikan bahwa Ia akan tetap bersama saudara dan memberikan bantuan dan anugerah yang diperlukan untuk melaksanakan kehendak-Nya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=27&chapter=1&verse=17
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)