Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yesaya 37:36

TB ©

Keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

AYT

Kemudian, malaikat TUHAN pergi keluar dan membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Ketika orang-orang bangun pada pagi hari, orang-orang itu telah menjadi mayat.

TL ©

Hata, maka pada masa itu keluarlah malaekat Tuhan, dibunuhnya dalam balatentara Asyur akan seratus delapan puluh lima ribu orang. Maka serta orang bangun pada pagi-pagi hari dilihatnya akan sekalian itu mayat jua adanya.

BIS ©

Malam itu juga malaikat TUHAN datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya pagi-pagi mayat-mayat mereka bertebaran.

MILT

Kemudian Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 keluar dan membunuh seratus delapan puluh lima ribu orang dalam perkemahan Ashur. Ketika mereka bangun pada pagi hari maka tampaklah mereka semua telah menjadi jasad yang mati.

Shellabear 2011

Kemudian keluarlah Malaikat ALLAH dan menewaskan 185.000 orang di perkemahan Asyur. Ketika pada pagi harinya orang bangun, yang tampak adalah mayat orang mati belaka!

AVB

Kemudian malaikat TUHAN keluar dan menewaskan 185,000 orang di perkhemahan Asyur. Apabila orang bangun pada pagi esoknya, didapati mayat-mayat belaka!


TB ITL ©

Keluarlah
<03318>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
, lalu dibunuh-Nyalah
<05221>
seratus
<03967>
delapan puluh
<08084>
lima
<02568>
ribu
<0505>
orang di dalam perkemahan
<04264>
Asyur
<0804>
. Keesokan harinya
<07925>
pagi-pagi
<01242>
tampaklah
<02009>
, semuanya
<03605>
bangkai
<06297>
orang-orang mati
<04191>
belaka!
TL ITL ©

Hata, maka pada masa itu keluarlah
<03318>
malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
, dibunuhnya
<05221>
dalam balatentara
<04264>
Asyur
<0804>
akan seratus
<03967>
delapan
<08084>
puluh lima
<02568>
ribu
<0505>
orang. Maka serta orang bangun
<07925>
pada pagi-pagi
<01242>
hari dilihatnya
<02009>
akan sekalian
<03605>
itu mayat
<06297>
jua adanya.
HEBREW
Mytm
<04191>
Myrgp
<06297>
Mlk
<03605>
hnhw
<02009>
rqbb
<01242>
wmyksyw
<07925>
Pla
<0505>
hsmxw
<02568>
Mynmsw
<08084>
ham
<03967>
rwsa
<0804>
hnxmb
<04264>
hkyw
<05221>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
auyw (37:36)
<03318>

TB ©

Keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

TB+TSK (1974) ©

Keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

Catatan Full Life

Yes 37:36 

Nas : Yes 37:36

Kebinasaan tentara Asyur ini dinubuatkan dalam Yes 10:3-34; Yes 30:31; Yes 31:8

(lihat cat. --> 2Raj 19:35

[atau ref. 2Raj 19:35]

mengenai pelepasan ajaib umat Allah ini).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=23&chapter=37&verse=36
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)