Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 15:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka TUHAN menimpakan u  tulah kepada raja 1 , sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. v  Dan Yotam, w  anak raja, mengepalai istana x  dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.

AYT (2018)

Kemudian, TUHAN menimpakan tulah sehingga raja berpenyakit kusta sampai pada saat kematiannya. Dia tinggal di rumah pengasingan sehingga Yotam, anak raja, menjadi kepala atas istana dan memerintah rakyat negeri itu.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka disiksakan Tuhan akan baginda, sehingga bagindapun kena penyakit kusta datang kepada hari mangkatnya, sebab itu duduklah baginda dalam rumah perasingan, maka Yotam, putera baginda dan pemerintah istana itu, lalu memerintahkan segala orang isi negeri.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 15:5

TUHAN membuat dia menderita penyakit kulit yang mengerikan, dan sampai ia meninggal, penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Ia diasingkan di sebuah rumah dan dibebaskan dari tugas-tugasnya. Yotam putranya memerintah rakyat sebagai wakilnya.

MILT (2008)

Maka TUHAN YAHWEH 03068 menjamah raja itu sehingga dia kusta sampai hari kematiannya, dan dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH mengazab raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan harus tinggal di rumah pengasingan. Sebab itu Yotam, anaknya, mengepalai istana dan memerintah rakyat negeri itu.

AVB (2015)

TUHAN mengazabkan raja sehingga dia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal di rumah yang berasingan. Maka Yotam, anaknya, mengetuai istana dan memerintah rakyat negeri itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka TUHAN
<03068>
menimpakan
<05060>
tulah kepada raja
<04428>
, sehingga ia sakit kusta
<06879>
sampai
<05704>
hari
<03117>
kematiannya
<04194>
, dan tinggal
<03427>
dalam sebuah rumah
<01004>
pengasingan
<02669>
. Dan Yotam
<03147>
, anak
<01121>
raja
<04428>
, mengepalai
<05921>
istana
<01004>
dan menjalankan pemerintahan
<08199>
atas rakyat
<05971>
negeri
<0776>
itu.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka disiksakan
<05060>
Tuhan
<03068>
akan baginda, sehingga bagindapun
<04428>
kena
<01961>
penyakit kusta
<06879>
datang
<05704>
kepada hari
<03117>
mangkatnya
<04194>
, sebab itu duduklah
<03427>
baginda dalam rumah
<01004>
perasingan
<02669>
, maka Yotam
<03147>
, putera
<01121>
baginda
<04428>
dan pemerintah
<05921>
istana
<01004>
itu, lalu memerintahkan
<08199>
segala orang
<05971>
isi negeri
<0776>
.
HEBREW
Urah
<0776>
Me
<05971>
ta
<0853>
jps
<08199>
tybh
<01004>
le
<05921>
Klmh
<04428>
Nb
<01121>
Mtwyw
<03147>
tyspxh
<02669>
tybb
<01004>
bsyw
<03427>
wtm
<04194>
Mwy
<03117>
de
<05704>
erum
<06879>
yhyw
<01961>
Klmh
<04428>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
egnyw (15:5)
<05060>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka TUHAN menimpakan u  tulah kepada raja 1 , sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. v  Dan Yotam, w  anak raja, mengepalai istana x  dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 15:5

Maka TUHAN 1  menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta 2  sampai hari kematiannya, dan tinggal 3  dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam 4 , anak raja, mengepalai istana dan menjalankan 5  pemerintahan atas 5  rakyat negeri itu.

Catatan Full Life

2Raj 15:5 1

Nas : 2Raj 15:5

Azarya terkena kusta karena

  1. (1) ia tidak menaati Allah ketika ia mengambil alih tugas seorang imam, dan
  2. (2) dalam kesombongannya menolak untuk bertobat atas dosanya (lih. 2Taw 26:16-21).

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA