Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 11:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 11:16

Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu a  gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.

AYT

Pada waktu itu, Daud berada di tempat pertahanan, sementara pasukan pendudukan orang Filistin, pada waktu itu, ada di Betlehem.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 11:16

Maka pada masa itu adalah Daud di tempat-tempat yang tiada terhampiri dan lagi adalah pengawal laskar orang Filistin di Betlehem.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 11:16

(11:15)

MILT (2008)

Dan Daud berada di kubu pertahanan, sedangkan pangkalan militer Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 11:16

Pada waktu itu
<0227>
Daud
<01732>
ada di dalam kubu gunung
<04686>
dan pasukan pendudukan
<05333>
orang Filistin
<06430>
pada waktu itu
<0227>
ada di Betlehem
<01035>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 11:16

Maka pada masa
<0227>
itu adalah Daud
<01732>
di tempat-tempat yang tiada terhampiri
<04686>
dan lagi adalah pengawal laskar
<05333>
orang Filistin
<06430>
di Betlehem
<01035>
.
HEBREW
Mxl
<01035>
tybb
<0>
za
<0227>
Mytslp
<06430>
byunw
<05333>
hdwumb
<04686>
za
<0227>
dywdw (11:16)
<01732>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 11:16

2 Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu 1  gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA