Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 9:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita."

AYT (2018)

Hamba itu menjawab Saul lagi, katanya, “Lihatlah, aku memiliki 1/4 syikal perak di tanganku. Aku akan memberikannya kepada abdi Allah itu supaya dia menunjukkan jalan kepada kita.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Maka sahut hamba itu pula kepada Saul, katanya: Tengoklah, dalam tangan sahaya ada lagi sahaya dapati seperempat syikal perak, bolehlah sahaya berikan dia kepada aziz Allah, supaya ditunjuknya jalan kepada kita.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Pelayan itu menjawab, "Kebetulan masih ada padaku sekeping uang perak. Itu akan kuberikan kepada hamba Allah itu supaya ia mau memberitahu kepada kita di mana keledai-keledai itu."

MILT (2008)

Dan orang muda itu menjawab Saul lagi serta berkata, "Lihatlah, aku telah menemukan seperempat shikal perak, dan aku akan memberikannya kepada abdi Allah Elohim 0430 itu, dan dia akan menunjukkan kepada kita jalan kita."

Shellabear 2011 (2011)

Pelayan itu menjawab Saul lagi, "Lihat, di tanganku masih ada seperempat syikal perak. Aku akan memberikannya kepada abdi Allah itu supaya ia memberitahu kita jalan yang harus kita tempuh."

AVB (2015)

Pembantu itu menjawab Saul lagi, “Lihat, di tanganku masih ada seperempat syikal perak. Aku akan memberikannya kepada hamba Allah itu supaya dia memberitahu kita jalan yang harus kita tempuh.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Jawab
<06030>
bujang
<05288>
itu pula
<03254>
kepada Saul
<07586>
: "Masih ada
<04672>
padaku
<03027>
seperempat
<07253>
syikal
<08255>
perak
<03701>
; itu dapat aku berikan
<05414>
kepada abdi
<0376>
Allah
<0430>
itu, maka ia akan memberitahukan
<05046>
kepada kita tentang perjalanan
<01870>
kita."

[<0559> <02009>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Maka sahut
<06030>
hamba
<05288>
itu pula
<03254>
kepada Saul
<07586>
, katanya
<0559>
: Tengoklah
<02009>
, dalam tangan
<03027>
sahaya ada lagi sahaya dapati
<04672>
seperempat
<07253>
syikal
<08255>
perak
<03701>
, bolehlah sahaya berikan
<05414>
dia kepada aziz
<0376>
Allah
<0430>
, supaya ditunjuknya
<05046>
jalan
<01870>
kepada kita.
HEBREW
wnkrd
<01870>
ta
<0853>
wnl
<0>
dyghw
<05046>
Myhlah
<0430>
syal
<0376>
yttnw
<05414>
Pok
<03701>
lqs
<08255>
ebr
<07253>
ydyb
<03027>
aumn
<04672>
hnh
<02009>
rmayw
<0559>
lwas
<07586>
ta
<0853>
twnel
<06030>
renh
<05288>
Poyw (9:8)
<03254>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:8

Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku 1  seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita."

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.56 detik
dipersembahkan oleh YLSA