Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 28:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Oleh sebab itu, kiranya engkaupun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula."

AYT

Oleh sebab itu, kiranya engkau mendengarkan juga permintaan hambamu ini. Biarlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti dan makanlah, supaya ada kekuatanmu ketika menempuh perjalanan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Maka sekarangpun hendaklah tuanku juga menurut akan sembah patik, dan biarkan apalah patik sajikan barang sepotong roti di hadapan tuanku, silakanlah tuanku santap, maka tuanku kelak beroleh kuat akan berjalan pula.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Jadi, hendaknya Tuanku pun mengabulkan permohonan hamba; makanlah sedikit makanan yang akan hamba hidangkan supaya Tuan dapat meneruskan perjalanan Tuan."

MILT (2008)

Dan sekarang, aku mohon kepadamu, engkau juga mendengarkan perkataan hambamu ini, dan aku akan menyiapkan di hadapanmu sepotong roti; lalu makanlah, dan akan ada kekuatan di dalam dirimu pada waktu engkau melanjutkan perjalananmu."

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Oleh sebab itu
<06258>
, kiranya
<04994>
engkaupun
<0859>
mendengarkan
<08085>
permintaan
<06963>
budakmu
<08198>
ini. Izinkanlah aku menyajikan
<07760>
kepadamu
<06440>
sepotong
<06595>
roti
<03899>
; makanlah
<0398>
, supaya ada
<01961>
kekuatanmu
<03581>
, apabila
<03588>
engkau berjalan
<01980>
pula."

[<01571> <01870>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Maka sekarangpun
<06258>
hendaklah
<04994>
tuanku
<0859>
juga
<01571>
menurut
<08085>
akan sembah
<06963>
patik, dan biarkan apalah patik
<08198>
sajikan
<07760>
barang sepotong
<06595>
roti
<03899>
di hadapan
<06440>
tuanku, silakanlah tuanku santap
<0398>
, maka
<01961>
tuanku kelak beroleh kuat
<03581>
akan berjalan
<01980>
pula.
HEBREW
Krdb
<01870>
Klt
<01980>
yk
<03588>
xk
<03581>
Kb
<0>
yhyw
<01961>
lwkaw
<0398>
Mxl
<03899>
tp
<06595>
Kynpl
<06440>
hmvaw
<07760>
Ktxps
<08198>
lwqb
<06963>
hta
<0859>
Mg
<01571>
an
<04994>
ems
<08085>
htew (28:22)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 28:22

Oleh sebab itu, kiranya engkaupun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula."

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA