Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ester 6:6

TB ©

Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya: "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya: "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?"

AYT

Setelah Haman masuk, raja bertanya kepadanya, "Haman, apa yang harus dilakukan terhadap orang yang raja berkenan menghormatinya?" Haman berkata dalam hatinya, "Siapakah orang yang raja berkenan menghormatinya lebih dari aku?"

TL ©

Setelah Haman sudah masuk, titah baginda kepadanya: Dipengapakan kiranya akan orang yang patut tersangat dipermuliakan oleh raja? Maka kata Haman dalam hatinya: Siapa lagi hendak dipermuliakan oleh baginda terlebih dari pada aku?

BIS ©

Setelah Haman masuk, raja berkata kepadanya, "Ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar. Apakah yang akan kuperbuat untuknya?" Pikir Haman, "Siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar oleh raja? Pasti aku!"

MILT

Lalu Haman masuk, dan raja berkata kepadanya, "Apa yang akan dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Haman berpikir dalam hatinya, "Kepada siapakah raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku?"

Shellabear 2011

Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Kalau raja hendak menghormati seseorang, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap orang itu?" Maka Haman berkata dalam hatinya, "Siapa lagi yang hendak diberi kehormatan oleh raja lebih daripada aku?"

AVB

Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, “Kalau raja hendak memberikan kehormatan kepada seseorang, apakah yang sebaiknya dilakukan terhadap orang itu?” Maka Haman berkata dalam hatinya, “Selain aku, siapakah lagi yang raja mahu beri kehormatan?”


TB ITL ©

Setelah Haman
<02001>
masuk
<0935>
, bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
kepadanya: "Apakah
<04100>
yang harus dilakukan
<06213>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
berkenan
<02654>
menghormatinya
<03366>
?" Kata
<0559>
Haman
<02001>
dalam hatinya
<03820>
: "Kepada siapa
<04310>
lagi raja
<04428>
berkenan
<02654>
menganugerahkan
<06213>
kehormatan
<03366>
lebih
<03148>
dari
<04480>
kepadaku?"
TL ITL ©

Setelah
<0935>
Haman
<02001>
sudah masuk, titah
<0559>
baginda
<04428>
kepadanya: Dipengapakan
<04100>
kiranya akan orang
<0376>
yang
<0834>
patut tersangat dipermuliakan
<03366>
oleh raja
<04428>
? Maka kata
<0559>
Haman
<02001>
dalam hatinya
<03820>
: Siapa
<04310>
lagi hendak
<02654>
dipermuliakan
<03366>
oleh baginda
<04428>
terlebih
<03148>
dari pada
<04480>
aku?
HEBREW
ynmm
<04480>
rtwy
<03148>
rqy
<03366>
twvel
<06213>
Klmh
<04428>
Upxy
<02654>
yml
<04310>
wblb
<03820>
Nmh
<02001>
rmayw
<0559>
wrqyb
<03366>
Upx
<02654>
Klmh
<04428>
rsa
<0834>
syab
<0376>
twvel
<06213>
hm
<04100>
Klmh
<04428>
wl
<0>
rmayw
<0559>
Nmh
<02001>
awbyw (6:6)
<0935>

TB+TSK (1974) ©

Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya: "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya: "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=17&chapter=6&verse=6
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)