Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 6:23

TB ©

maka Engkaupun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya.

AYT

kiranya Engkau mendengar dari surga dan akan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, dengan membalas orang jahat dengan menanggungkan perbuatannya pada dirinya sendiri, dan membenarkan orang benar dengan membalasnya sesuai dengan kebenarannya.

TL ©

pada masa itu dengarlah kiranya Engkau dalam sorga dan putuskanlah hukum atas hamba-Mu, supaya yang salah itu disalahkan dan barang yang telah dibuatnya itupun dibalas kepada kepalanya, dan orang yang benarpun dibenarkan, dibalas kepadanya sekadar kebenarannya.

BIS ©

ya TUHAN, hendaklah Engkau mendengarkan di surga dan memutuskan perkara hamba-hamba-Mu ini. Hukumlah yang bersalah dan bebaskanlah yang tidak bersalah.

MILT

maka Engkau akan mendengar dari surga, dan akan bertindak, dan menghakimi hamba-hamba-Mu, dengan mengganjar orang jahat, menanggungkan jalannya ke atas kepalanya sendiri; dan membenarkan orang benar, untuk memberinya menurut kebenarannya.

Shellabear 2011

maka dengarkanlah kiranya di surga dan bertindaklah. Adililah hamba-hamba-Mu, balaslah orang fasik, dan timpakan perbuatannya pada dirinya sendiri. Benarkanlah orang benar dan ganjarlah ia sesuai dengan kebenarannya.

AVB

maka dengarlah kiranya di syurga dan bertindaklah. Adililah hamba-hamba-Mu, balaslah orang yang bersalah, dan timpakanlah perbuatannya pada dirinya sendiri. Pertahankanlah orang benar, dan ganjarlah dia selaras dengan perbenarannya.


TB ITL ©

maka Engkaupun
<0859>
hendaklah mendengar
<08085>
dari
<04480>
sorga
<08064>
dan bertindak
<06213>
serta mengadili
<08199>
hamba-hamba-Mu
<05650>
, yakni membalas
<07725>
perbuatan orang bersalah
<07563>
dengan menanggungkannya
<05414>
kepada orang itu sendiri
<07218>
, tetapi membenarkan
<06663>
orang yang benar
<06662>
dengan membalaskan
<05414>
kepadanya sesuai dengan kebenarannya
<06666>
. [
<01870>
]
TL ITL ©

pada masa itu dengarlah
<08085>
kiranya Engkau
<0859>
dalam
<04480>
sorga
<08064>
dan putuskanlah
<06213>
hukum
<08199>
atas hamba-Mu
<05650>
, supaya yang salah
<07563>
itu disalahkan
<05414>
dan barang
<01870>
yang telah dibuatnya itupun dibalas
<07725>
kepada kepalanya
<07218>
, dan orang yang benarpun
<06662>
dibenarkan
<06663>
, dibalas
<05414>
kepadanya sekadar kebenarannya
<06666>
.
HEBREW
o
wtqduk
<06666>
wl
<0>
ttl
<05414>
qydu
<06662>
qyduhlw
<06663>
wsarb
<07218>
wkrd
<01870>
ttl
<05414>
esrl
<07563>
byshl
<07725>
Kydbe
<05650>
ta
<0853>
tjpsw
<08199>
tyvew
<06213>
Mymsh
<08064>
Nm
<04480>
emst
<08085>
htaw (6:23)
<0859>

TB+TSK (1974) ©

maka Engkaupun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=6&verse=23
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)