Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 36:13

TB ©

Lagipula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.

AYT

Zedekia juga memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Dia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan tidak mau berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.

TL ©

Tambahan pula mendurhakalah ia kepada raja Nebukadnezar, yang telah menyuruh dia bersumpah setia demi Allah; maka ditegarkannya tengkuknya dan dikeraskannya hatinya, sehingga tiada ia bertobat kepada Tuhan, Allah orang Israel.

BIS ©

Raja Nebukadnezar telah memaksa Zedekia untuk bersumpah demi Allah bahwa ia akan setia kepada Nebukadnezar. Tetapi kemudian Zedekia memberontak terhadap Nebukadnezar. Zedekia berkeras kepala terhadap TUHAN, Allah Israel. Ia tidak mau meninggalkan dosa-dosanya dan tidak mau kembali kepada TUHAN.

MILT

Dan dia juga memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah membuatnya bersumpah demi Allah Elohim 0430; dan dia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya untuk berbalik kepada TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 Israel.

Shellabear 2011

Ia pun memberontak melawan Raja Nebukadnezar yang telah menyuruh dia bersumpah setia demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, dan tidak mau berbalik kepada ALLAH, Tuhan yang disembah bani Israil.

AVB

Lalu dia memberontak melawan Raja Nebukadnezar yang telah menyuruh dia bersumpah setia demi Allah. Dia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, dan tidak mahu berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.


TB ITL ©

Lagipula
<01571>
ia memberontak
<04775>
terhadap raja
<04428>
Nebukadnezar
<05019>
, yang
<0834>
telah menyuruhnya bersumpah
<07650>
demi Allah
<0430>
. Ia menegarkan
<07185>
tengkuknya
<06203>
dan mengeraskan
<0553>
hatinya
<03824>
dan tidak berbalik
<07725>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
Israel
<03478>
.
TL ITL ©

Tambahan
<01571>
pula mendurhakalah
<04775>
ia kepada raja
<04428>
Nebukadnezar
<05019>
, yang telah
<0834>
menyuruh dia bersumpah
<07650>
setia demi Allah
<0430>
; maka ditegarkannya
<07185>
tengkuknya
<06203>
dan dikeraskannya
<0553>
hatinya
<03824>
, sehingga tiada ia bertobat
<07725>
kepada
<0413>
Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
orang Israel
<03478>
.
HEBREW
larvy
<03478>
yhla
<0430>
hwhy
<03068>
la
<0413>
bwsm
<07725>
wbbl
<03824>
ta
<0853>
Umayw
<0553>
wpre
<06203>
ta
<0853>
sqyw
<07185>
Myhlab
<0430>
weybsh
<07650>
rsa
<0834>
drm
<04775>
ruandkwbn
<05019>
Klmb
<04428>
Mgw (36:13)
<01571>

TB+TSK (1974) ©

Lagipula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=36&verse=13
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)