Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 17:6

TB ©

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?

AYT

Selama Aku berjalan bersama seluruh Israel, pernahkah Aku berfirman kepada salah seorang hakim Israel yang Kuperintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, dengan berkata, ‘Mengapa kamu tidak membangun rumah bagi-Ku dari kayu aras?’

TL ©

Berapa lamapun baik Aku sudah berjalan keliling serta dengan segala orang Israel, adakah pernah Aku berfirman sepatah kata kepada salah seorang dari pada segala hakim orang Israel, yang telah Kusuruh menggembalakan umat-Ku Israel, firman-Ku: Mengapa maka tiada kamu memperbuat akan Daku sebuah rumah dari pada kayu araz?

BIS ©

Selama pengembaraan-Ku bersama bangsa Israel belum pernah Aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah Kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan sebuah rumah dari kayu cemara Libanon untuk Aku.'

MILT

Selama Aku berjalan naik dan turun di antara seluruh Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang Aku perintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, dengan bertanya: Mengapa kamu belum mendirikan rumah bagi-Ku dari kayu aras?

Shellabear 2011

Di mana pun Aku hadir menyertai semua orang Israil, pernahkah Aku berfirman kepada seorang dari antara hakim-hakim Israil, yang Kuperintahkan untuk menggembalakan umat-Ku, demikian, "Mengapa kamu tidak membangun bagi-Ku sebuah bait dari kayu aras?"

AVB

Ke mana jua sahaja Aku mengembara bersama dengan seluruh orang Israel, pernahkah Kukatakan kepada mana-mana hakim yang Kuperintahkan menggembala umat-Ku Israel, ‘Mengapakah kamu tidak membina bagi-Ku sebuah bait daripada kayu araz?” ’


TB ITL ©

Selama Aku mengembara
<01980>
bersama-sama
<03605>
seluruh
<03605>
orang Israel
<03478>
, pernahkah Aku mengucapkan
<01696>
firman
<01697>
kepada
<0854>
salah seorang
<0259>
hakim
<08199>
orang Israel
<03478>
, yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
, demikian
<0559>
: Mengapa
<04100>
kamu tidak
<03808>
mendirikan
<01129>
bagi-Ku rumah
<01004>
dari kayu aras
<0729>
? [
<0834>
]
TL ITL ©

Berapa lamapun
<03605>
baik Aku sudah berjalan
<01980>
keliling serta dengan segala
<03605>
orang Israel
<03478>
, adakah pernah Aku berfirman sepatah
<01697>
kata
<01696>
kepada
<0854>
salah
<0259>
seorang dari pada segala hakim
<08199>
orang Israel
<03478>
, yang telah
<0834>
Kusuruh
<06680>
menggembalakan
<07462>
umat-Ku
<05971>
Israel, firman-Ku
<0559>
: Mengapa
<04100>
maka tiada
<03808>
kamu memperbuat
<01129>
akan Daku sebuah rumah
<01004>
dari pada kayu araz
<0729>
?
HEBREW
Myzra
<0729>
tyb
<01004>
yl
<0>
Mtynb
<01129>
al
<03808>
hml
<04100>
rmal
<0559>
yme
<05971>
ta
<0853>
twerl
<07462>
ytywu
<06680>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
yjps
<08199>
dxa
<0259>
ta
<0854>
ytrbd
<01696>
rbdh
<01697>
larvy
<03478>
lkb
<03605>
ytklhth
<01980>
rsa
<0834>
lkb (17:6)
<03605>

TB ©

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?

TB+TSK (1974) ©

Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku, demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?

Catatan Full Life

1Taw 17:1-27 

Nas : 1Taw 17:1-27

Pasal 1Taw 17:1-27 hampir sama dengan 2Sam 7:1-29;

lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN DAUD,

mengenai berbagai aspek perjanjian ini.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=17&verse=6
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)