Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 7:9

TB ©

Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja."

AYT

Kemudian, seorang berkata kepada yang lain, “Yang kita perbuat tidaklah patut. Hari ini adalah waktu untuk kabar yang baik dan kita hanya tinggal diam. Jika kita menanti sampai fajar menyingsing besok pagi, kita akan mendapat hukuman. Oleh sebab itu, mari kita pergi untuk menghadap dan memberitahukan ke istana raja.”

TL ©

Maka pada masa itu kata seorang kepada kawannya: Perbuatan kita ini tak baik; bahwa hari inilah hari kabar selamat, maka kita diam juga; jikalau kiranya kita menantikan siang hari, niscaya didapati akan kesalahan kita; maka sebab itu, mari kita pergi membawa kabarnya ke dalam istana baginda.

BIS ©

Mereka berkata satu sama lain, "Perbuatan kita ini tidak baik. Kabar ini kabar yang baik dan semestinya kita memberitahukannya! Jika kita tunggu sampai besok, pasti kita dihukum. Baiklah kita laporkan hal ini ke istana."

MILT

Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Kita tidak melakukan yang patut pada hari ini. Inilah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Oleh karena itu sekarang, marilah dan kita akan pergi dan memberitahukan ke istana raja."

Shellabear 2011

Setelah itu mereka berkata satu sama lain, "Perbuatan kita ini tidak baik. Hari ini ada kabar baik, tetapi kita diam saja. Jika kita menanti sampai fajar menyingsing, maka hukuman akan menimpa kita. Sekarang, mari kita pergi memberitahu istana raja."

AVB

Setelah itu, mereka berkata antara satu sama lain, “Perbuatan kita ini tidak baik. Hari ini ada khabar baik, tetapi kita diam sahaja. Jika kita menanti sampai fajar menyingsing, maka hukuman akan menimpa kita. Sekarang, mari kita pergi memberitahu pihak istana raja.”


TB ITL ©

Lalu berkatalah
<0559>
yang seorang
<0376>
kepada
<0413>
yang lain
<07453>
: "Tidak
<03808>
patut
<03651>
yang kita
<0587>
lakukan
<06213>
ini. Hari
<03117>
ini
<02088>
ialah hari
<03117>
kabar baik
<01309>
, tetapi kita
<0587>
ini tinggal diam
<02814>
saja. Apabila kita menanti
<02442>
sampai
<05704>
terang
<0216>
pagi
<01242>
, maka hukuman
<05771>
akan menimpa
<04672>
kita. Jadi sekarang
<06258>
, marilah kita pergi
<01980>
menghadap
<0935>
untuk memberitahukan
<05046>
hal itu ke istana
<01004>
raja
<04428>
." [
<01931>
]
TL ITL ©

Maka pada masa itu kata
<0559>
seorang
<0376>
kepada
<0413>
kawannya
<07453>
: Perbuatan
<06213>
kita
<0587>
ini tak
<03808>
baik; bahwa hari
<03117>
inilah
<02088>
hari
<03117>
kabar
<01309>
selamat, maka kita
<0587>
diam
<02814>
juga; jikalau kiranya kita menantikan
<02442>
siang
<0216>
hari
<01242>
, niscaya didapati
<04672>
akan kesalahan
<05771>
kita; maka sebab
<06258>
itu, mari kita pergi
<01980>
membawa
<0935>
kabarnya
<05046>
ke dalam istana
<01004>
baginda
<04428>
.
HEBREW
Klmh
<04428>
tyb
<01004>
hdygnw
<05046>
habnw
<0935>
wkl
<01980>
htew
<06258>
Nwwe
<05771>
wnaumw
<04672>
rqbh
<01242>
rwa
<0216>
de
<05704>
wnykxw
<02442>
Mysxm
<02814>
wnxnaw
<0587>
awh
<01931>
hrvb
<01309>
Mwy
<03117>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
Myve
<06213>
wnxna
<0587>
Nk
<03651>
al
<03808>
wher
<07453>
la
<0413>
sya
<0376>
wrmayw (7:9)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=7&verse=9
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)