Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 17:6

TB ©

Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian: "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel; apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah."

AYT

Husai datang kepada Absalom, lalu Absalom berkata kepadanya, katanya, “Demikianlah nasihat yang diucapkan Ahitofel. Akankah kita melakukan nasihatnya? Jika tidak, katakanlah.”

TL ©

Setelah masuk Husai menghadap Absalom, maka kata Absalom kepadanya: Demikianlah kata Akhitofel; baikkah kita menurut katanya atau tidak? katakanlah olehmu.

BIS ©

Ketika Husai datang menghadap, Absalom memberitahukan rencana Ahitofel, lalu berkata, "Akan kita turutikah nasihat itu? Jika tidak, berikan usul yang lain."

MILT

Dan Husai datang kepada Absalom. Dan Absalom berbicara kepadanya dengan mengatakan, "Ahitofel telah berbicara sesuai dengan perkataan ini. Apakah kita akan melakukan perkataan ini? Jika tidak, berbicaralah engkau!"

Shellabear 2011

Ketika Husai masuk menghadap Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, "Demikianlah yang disarankan oleh Ahitofel. Patutkah kita turuti sarannya itu? Jika tidak, katakanlah!"

AVB

Ketika Husai masuk menghadap Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, “Demikianlah yang dicadangkan Ahitofel. Patutkah kita ikut cadangannya itu? Jika tidak, cakaplah sahaja!”


TB ITL ©

Ketika Husai
<02365>
datang
<0935>
kepada
<0413>
Absalom
<053>
, berkatalah
<0559>
Absalom
<053>
kepadanya
<0413>
, demikian
<0559>
: "Beginilah
<02088>
perkataan
<01697>
yang dikatakan
<01696>
Ahitofel
<0302>
; apakah kita turut
<06213>
nasihatnya
<01697>
? Jika
<0518>
tidak
<0369>
, katakanlah
<01696>
." [
<0859>
]
TL ITL ©

Setelah masuk
<0935>
Husai
<02365>
menghadap
<0413>
Absalom
<053>
, maka kata
<0559>
Absalom
<053>
kepadanya
<0413>
: Demikianlah
<02088>

<01697>
kata
<0559>
Akhitofel
<0302>
; baikkah kita menurut
<06213>
katanya
<01697>
atau
<0518>
tidak
<0369>
? katakanlah
<01696>
olehmu
<0859>
.
HEBREW
o
rbd
<01696>
hta
<0859>
Nya
<0369>
Ma
<0518>
wrbd
<01697>
ta
<0853>
hvenh
<06213>
lptyxa
<0302>
rbd
<01696>
hzh
<02088>
rbdk
<01697>
rmal
<0559>
wyla
<0413>
Mwlsba
<053>
rmayw
<0559>
Mwlsba
<053>
la
<0413>
yswx
<02365>
abyw (17:6)
<0935>

TB+TSK (1974) ©

Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian: "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel; apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=17&verse=6
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)