Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 50:13

TB ©

Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre.

AYT

Anak-anaknya membawanya ke tanah Kanaan, lalu menguburnya di gua, di ladang Makhpela, yang telah dibeli oleh Abraham dari Efron, orang Het, sebagai pekuburan miliknya, yang terletak di sebelah timur Mamre.

TL ©

Maka dihantar anak-anaknya akan mayatnya ke tanah Kanaan, lalu dikuburkannyalah akan dia di sana dalam gua di bendang Makhpela, yang telah dibeli oleh Ibrahim serta dengan bendang itu kepada Eferon, orang Heti, di sebelah timur Mamre, akan suatu pekuburan pusaka.

BIS ©

Mereka mengangkut jenazahnya ke Kanaan dan menguburkannya dalam gua Makhpela, di sebelah timur Mamre, di ladang yang telah dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het itu, untuk dijadikan pekuburan.

MILT

Dan anak-anaknya mengangkutnya ke tanah Kanaan dan menguburkannya di dalam gua di ladang Makhpela, yang ladang itu telah Abraham beli dari Efron, orang Het, sebagai tempat penguburan, di sebelah timur Mamre.

Shellabear 2011

Mereka mengangkut jenazahnya ke Tanah Kanaan lalu memakamkannya dalam gua di ladang Makhpela, sebelah timur Mamre, yang sekaligus dengan ladangnya dibeli Ibrahim dari Efron, orang Het, untuk dijadikan pemakaman miliknya.

AVB

Mereka mengangkat jenazahnya ke Tanah Kanaan lalu memakamkannya di dalam gua di ladang Makhpela, di sebelah timur Mamre, yang sekali gus dengan ladangnya dibeli oleh Abraham daripada bani Het iaitu Efron, untuk dijadikan pemakaman persendirian keluarganya.


TB ITL ©

Anak-anaknya
<01121>
mengangkut
<05375>
dia ke tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
, dan mereka menguburkan
<06912>
dia dalam gua
<04631>
di ladang
<07704>
Makhpela
<04375>
yang
<0834>
telah dibeli
<07069>
Abraham
<085>
dari Efron
<06085>
, orang Het
<02850>
itu, untuk menjadi kuburan
<06913>
milik
<0272>
, yaitu ladang
<07704>
yang di sebelah timur
<06440>

<05921>
Mamre
<04471>
.
TL ITL ©

Maka dihantar
<05375>
anak-anaknya
<01121>
akan mayatnya ke tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
, lalu dikuburkannyalah
<06912>
akan dia di sana dalam gua
<04631>
di bendang
<07704>
Makhpela
<04375>
, yang telah
<0834>
dibeli
<07069>
oleh Ibrahim
<085>
serta dengan bendang
<07704>
itu kepada Eferon
<06085>
, orang Heti
<02850>
, di
<05921>
sebelah timur
<06440>
Mamre
<04471>
, akan suatu pekuburan
<06913>
pusaka
<0272>
.
HEBREW
armm
<04471>
ynp
<06440>
le
<05921>
ytxh
<02850>
Nrpe
<06085>
tam
<0853>
rbq
<06913>
tzxal
<0272>
hdvh
<07704>
ta
<0853>
Mhrba
<085>
hnq
<07069>
rsa
<0834>
hlpkmh
<04375>
hdv
<07704>
tremb
<04631>
wta
<0853>
wrbqyw
<06912>
Nenk
<03667>
hura
<0776>
wynb
<01121>
wta
<0853>
wavyw (50:13)
<05375>

TB+TSK (1974) ©

Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=50&verse=13
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)