Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 16:13

TB ©

Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?"

AYT

Lalu, Hagar memanggil nama TUHAN yang berbicara kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi!" sebab katanya, "Sungguhkah di sini aku telah melihat Dia yang telah melihat aku?"

TL ©

Maka dipanggil Hagar akan nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu: Allah Penilik; karena kata Hagar: Sungguhkah aku melihat Tuhan di sini, yang telah menilik akan daku?

BIS ©

Hagar bertanya dalam hatinya, "Benarkah saya telah melihat Allah yang memperhatikan saya?" Maka ia menyebut TUHAN, yang telah berkata-kata kepadanya, "Allah Yang Memperhatikan".

MILT

Dan wanita itu memanggil Nama TUHAN YAHWEH 03068 yang telah berfirman kepadanya, "Engkaulah El-Roi El-Roi 0410 7210," karena dia berkata, "Seandainya di sini aku telah melihat di belakang yang melihat aku."

Shellabear 2011

Lalu Hajar menyebut nama ALLAH yang berfirman kepadanya itu "Engkaulah Allah Yang Memperhatikan," karena katanya, "Sungguhkah di sini kulihat Dia yang memperhatikan aku?"

AVB

Lalu Hagar menyebut nama TUHAN yang berfirman kepadanya itu “Engkaulah Allah Yang Melihat,” kerana katanya, “Sesungguhnya, aku nampak Dia yang melihat aku.”


TB ITL ©

Kemudian Hagar menamakan
<08034>

<07121>
TUHAN
<03068>
yang telah berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
itu dengan sebutan: "Engkaulah
<0859>
El-Roi
<0410>
." Sebab
<03588>
katanya
<0559>
: "Bukankah di sini
<01988>
kulihat
<07200>
Dia
<0310>
yang telah melihat
<07200>
aku?" [
<07210>

<01571>
]
TL ITL ©

Maka dipanggil
<07121>
Hagar akan nama
<08034>
Tuhan
<03068>
yang telah berfirman
<01696>
kepadanya
<0413>
itu: Allah
<0410>
Penilik
<07210>
; karena
<03588>
kata
<0559>
Hagar: Sungguhkah
<01571>
aku melihat
<07200>
Tuhan di sini
<01988>
, yang telah menilik
<07200>
akan daku?
HEBREW
yar
<07200>
yrxa
<0310>
ytyar
<07200>
Mlh
<01988>
Mgh
<01571>
hrma
<0559>
yk
<03588>
yar
<07210>
la
<0410>
hta
<0859>
hyla
<0413>
rbdh
<01696>
hwhy
<03068>
Ms
<08034>
arqtw (16:13)
<07121>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=16&verse=13
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)