Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 24:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri.

AYT (2018)

Dari keturunan Merari melalui Yaazia adalah Beno, Syoham, Zakur, dan Hibri.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Maka bani Merari dari pada Yaazya itulah Beno dan Zoham dan Zakur dan Hiberi,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Yaazia mempunyai tiga anak laki-laki: Syoham, Zakur dan Hibri.

MILT (2008)

Keturunan Merari dari Yaazia, adalah Beno, dan Shoham, dan Zakur, serta Hibri.

Shellabear 2011 (2011)

Dari keturunan Merari melalui Yaazia: Beno, Syoham, Zakur, dan Hibri.

AVB (2015)

Daripada keturunan Merari melalui Yaazia: Beno, Syoham, Zakur, dan Hibri.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Keturunan
<01121>
Merari
<04847>
dari pihak Yaazia
<03269>
, anaknya
<01121>
, ialah Syoham
<07719>
, Zakur
<02139>
dan Hibri
<05681>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Maka bani
<01121>
Merari
<04847>
dari pada Yaazya
<03269>
itulah Beno
<01121>
dan Zoham
<07719>
dan Zakur
<02139>
dan Hiberi
<05681>
,
HEBREW
yrbew
<05681>
rwkzw
<02139>
Mhsw
<07719>
wnb
<01121>
whyzeyl
<03269>
yrrm
<04847>
ynb (24:27)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 24:27

Keturunan 1  Merari dari pihak Yaazia, anaknya 1 , ialah Syoham, Zakur dan Hibri.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA