Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 11:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; d  ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa e  pada suatu hari bersalju.

AYT (2018)

Benaya, anak Yoyada, adalah seorang yang gagah perkasa dari Kabzeel yang besar jasanya. Dialah yang membunuh dua pahlawan besar dari Moab. Dia juga turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari yang bersalju.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Maka Benaya bin Yoyada, anak seorang perkasa, dari Kabzeil, yang berani perbuatannya, ia itu membunuh dua ekor singa raya dari Moab, lagipun ia turun serta dibunuhnya seekor singa di dalam keleburan pada musim salju.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Seorang perwira termasyhur yang lain ialah Benaya anak Yoyada, orang Kabzeel. Ia sangat berani. Dua pahlawan besar dari Moab telah dibunuhnya. Pernah pada suatu hari bersalju ia masuk ke dalam sebuah lubang dan membunuh seekor singa di situ.

MILT (2008)

Benaya anak Yoyada, anak seorang pemberani yang besar perbuatannya dari Kabzeel, ia telah membunuh dua orang Moab yang seperti singa. Dan dia telah turun dan membunuh seekor singa di dalam lubang pada musim salju.

Shellabear 2011 (2011)

Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa dari Kabzeel, yang berjasa besar. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ia juga pernah turun ke dalam sebuah lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju.

AVB (2015)

Benaya anak Yoyada pula ialah anak seorang yang gagah perkasa dari Kabzeel, yang berjasa besar. Dia menewaskan kedua-dua orang pahlawan besar dari Moab. Dia juga pernah turun ke dalam sebuah lubang dan membunuh seekor singa pada suatu ketika salji turun.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Selanjutnya Benaya
<01141>
bin
<01121>
Yoyada
<03077>
, anak
<01121>
seorang
<0376>
yang gagah perkasa
<02428>
, yang besar
<07227>
jasanya
<06467>
, yang berasal dari
<04480>
Kabzeel
<06909>
; ia
<01931>
menewaskan
<05221>
kedua
<08147>
pahlawan besar
<0739>
dari Moab
<04124>
. Juga pernah ia
<01931>
turun
<03381>
ke dalam lobang
<0953>
dan membunuh
<05221>
seekor singa
<0738>
pada suatu hari
<03117>
bersalju
<07950>
.

[<08432>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Maka Benaya
<01141>
bin
<01121>
Yoyada
<03077>
, anak
<01121>
seorang
<0376>
perkasa
<02428>
, dari Kabzeil
<06909>
, yang berani perbuatannya
<06467>
, ia
<01931>
itu membunuh
<05221>
dua
<08147>
ekor singa
<0739>
raya dari Moab
<04124>
, lagipun ia
<01931>
turun
<03381>
serta dibunuhnya
<05221>
seekor singa
<0738>
di dalam
<08432>
keleburan
<0953>
pada musim
<03117>
salju
<07950>
.
HEBREW
glsh
<07950>
Mwyb
<03117>
rwbh
<0953>
Kwtb
<08432>
yrah
<0738>
ta
<0853>
hkhw
<05221>
dry
<03381>
awhw
<01931>
bawm
<04124>
layra
<0739>
yns
<08147>
ta
<0853>
hkh
<05221>
awh
<01931>
laubq
<06909>
Nm
<04480>
Mylep
<06467>
br
<07227>
lyx
<02428>
sya
<0376>
Nb
<01121>
edywhy
<03077>
Nb
<01121>
hynb (11:22)
<01141>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 11:22

Selanjutnya Benaya 1  bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya 3 , yang berasal dari Kabzeel 2 ; ia menewaskan 4  kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa 4  pada suatu hari bersalju.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA