Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Petrus 3:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, j  yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; k  mereka tunduk kepada suaminya,

AYT

Sebab, demikianlah perempuan-perempuan kudus pada zaman dahulu, yang menaruh pengharapan mereka kepada Allah, mempercantik diri mereka; yaitu dengan tunduk kepada suami mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Karena demikian juga pada zaman dahulu kala segala perempuan yang kudus, yang menaruh harap akan Allah itu, menghiasi dirinya juga, sambil tunduk kepada suaminya sendiri sahaja,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Dengan cara inilah pada zaman dahulu wanita-wanita beragama yang berharap kepada Allah mempercantik diri dengan tunduk kepada suami mereka.

MILT (2008)

Sebab demikian jugalah wanita-wanita kudus dahulu, yang berharap kepada Allah Elohim 2316, mereka mendandani diri mereka sendiri dengan tunduk kepada suami mereka masing-masing.

Shellabear 2000 (2000)

Karena demikianlah perempuan-perempuan saleh pada zaman dahulu menghiasi diri mereka. Mereka berharap kepada Allah serta tunduk kepada suami mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Sebab
<1063>
demikianlah caranya
<3779>
perempuan-perempuan
<1135>
kudus
<40>
dahulu
<4218>
berdandan
<2885>
, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya
<1679>
kepada
<1519>
Allah
<2316>
; mereka
<1438>
tunduk
<5293>
kepada suaminya
<2398> <435>
,

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

Karena
<1063>
demikian
<3779>
juga pada zaman dahulu
<4218>
kala segala perempuan
<1135>
yang kudus
<40>
, yang menaruh harap
<1679>
akan
<1519>
Allah
<2316>
itu, menghiasi
<2885>
dirinya
<1438>
juga, sambil
<5293>
tunduk
<2398>
kepada suaminya
<435>
sendiri sahaja,
AYT ITL
Sebab
<1063>
, demikianlah
<3779>
perempuan-perempuan
<1135>
kudus
<40>
pada zaman dahulu
<4218>
, yang menaruh pengharapan
<1679>
mereka kepada
<1519>
Allah
<2316>
, mempercantik
<2885>
diri mereka
<1438>
; yaitu dengan tunduk kepada
<5293>
suami
<435>
mereka
<2398>
.

[<2532>]

[<3588> <3588> <3588>]
GREEK
outwv
<3779>
ADV
gar
<1063>
CONJ
pote
<4218>
PRT
kai
<2532>
CONJ
ai
<3588>
T-NPF
agiai
<40>
A-NPF
gunaikev
<1135>
N-NPF
ai
<3588>
T-NPF
elpizousai
<1679> (5723)
V-PAP-NPF
eiv
<1519>
PREP
yeon
<2316>
N-ASM
ekosmoun
<2885> (5707)
V-IAI-3P
eautav
<1438>
F-3APF
upotassomenai
<5293> (5746)
V-PPP-NPF
toiv
<3588>
T-DPM
idioiv
<2398>
A-DPM
andrasin
<435>
N-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Ptr 3:5

2 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus 1  dahulu berdandan 3 , yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk kepada suaminya,

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA