Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 158 ayat untuk seorang laki-laki AND book:[1 TO 39] AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 2:34

Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.

(0.68)1Taw 23:22

Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri. b 

(0.44)1Taw 7:16

Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.

(0.42)1Taw 16:3

Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis. f 

(0.42)1Taw 7:25

Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,

(0.41)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.41)1Taw 1:19

Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

(0.41)1Taw 7:23

Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

(0.40)1Taw 25:5

Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

(0.39)1Taw 22:9

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. h  i  Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo; j  sejahtera dan sentosa k  akan Kuberikan atas Israel pada zamannya.

(0.38)1Taw 7:35

Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

(0.29)1Taw 24:2

Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka s  dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.

(0.10)1Taw 24:28

Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak.

(0.10)1Taw 2:32

Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.10)1Taw 23:3

Lalu dihitunglah d  orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, e  dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu f  orang.

(0.10)1Taw 9:44

Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.

(0.10)1Taw 3:22

Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, u  Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang.

(0.10)1Taw 21:5

Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel b  ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.

(0.10)1Taw 2:26

Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

(0.10)1Taw 23:18

Anak Yizhar ialah Selomit, x  seorang kepala.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA