Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk manusia-manusia AND book:2 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 4:11

Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: "Siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, a  membuat orang melihat atau buta 1 ; b  bukankah Aku, yakni TUHAN?

(1.00)Kel 8:18

Para ahli m  itupun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya n  untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang.

(1.00)Kel 13:2

"Kuduskanlah bagi-Ku semua anak sulung 1 , z  semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya mereka."

(1.00)Kel 9:9

Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah o  yang memecah sebagai gelembung, pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir."

(0.98)Kel 9:10

Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan, dan berdiri di depan Firaun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah, yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang,

(0.98)Kel 12:12

Sebab pada malam ini Aku akan menjalani h  tanah Mesir, dan semua anak sulung, i  dari anak manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, j  dan kepada semua allah k  di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, TUHAN. l 

(0.97)Kel 8:17

Lalu mereka berbuat demikian; Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk l  itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.

(0.97)Kel 13:13

Tetapi setiap anak keledai t  yang lahir terdahulu kautebuslah dengan seekor domba; atau, jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. u  Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, v  haruslah kautebus. w 

(0.97)Kel 19:13

Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari b  dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala c  berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung d  itu."

(0.95)Kel 13:15

Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka TUHAN membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada TUHAN segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki z  kutebus.

(0.44)Kel 9:22

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir."

(0.43)Kel 21:16

Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, j  baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. k 

(0.43)Kel 9:25

Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang; juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon f  di padang ditumbangkannya.

(0.43)Kel 11:7

Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjingpun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui, bahwa TUHAN membuat perbedaan m  antara orang Mesir dan orang Israel.

(0.42)Kel 30:32

Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kaubuat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga: itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus c  bagimu.

(0.11)Kel 20:16

Jangan mengucapkan saksi dusta 1  b  tentang sesamamu. c 

(0.11)Kel 20:17

Jangan mengingini 1  d  rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."

(0.10)Kel 33:20

Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang m  Aku dapat hidup."

(0.10)Kel 9:19

Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kaupunyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman; semua orang dan segala hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati."

(0.10)Kel 33:11

Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka u  seperti seorang berbicara kepada temannya 1 ; kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua v  bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu 2 .
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA