Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 630 ayat untuk maka AND book:12 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 1:1

Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab a  terhadap Israel.

(0.99)2Raj 3:15

Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. t " Pada waktu pemetik kecapi itu bermain 1  kecapi, maka kekuasaan u  TUHAN meliputi dia.

(0.99)2Raj 6:4

Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, merekapun menebang pohon-pohon.

(0.99)2Raj 13:24

Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Benhadad, i  anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

(0.98)2Raj 3:9

Maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. o  Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka.

(0.98)2Raj 20:7

Kemudian berkatalah Yesaya: "Ambillah sebuah kue ara!" Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, j  maka sembuhlah ia.

(0.98)2Raj 18:1

Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia, p  anak Ahas raja Yehuda menjadi raja.

(0.98)2Raj 5:10

Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: "Pergilah mandi o  tujuh kali p  dalam sungai Yordan 1 , maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir."

(0.98)2Raj 6:29

Jadi kami memasak anakku dan memakan d  dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."

(0.98)2Raj 1:17

Maka matilah t  raja sesuai dengan firman TUHAN yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram u  menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki.

(0.98)2Raj 10:22

Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian: "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!" Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka.

(0.98)2Raj 1:8

Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu 1 , k  dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!"

(0.97)2Raj 4:36

Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata: "Panggillah perempuan Sunem itu!" Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa: "Angkatlah anakmu v  ini!"

(0.97)2Raj 6:6

Tetapi berkatalah abdi Allah: "Ke mana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya m  ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya.

(0.97)2Raj 1:15

Maka berfirmanlah Malaikat p  TUHAN kepada Elia: "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut q  kepadanya!" Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja.

(0.97)2Raj 5:14

Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali u  dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah v  tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak w  dan ia menjadi tahir.

(0.97)2Raj 18:7

Maka TUHAN menyertai dia; ke manapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. z  Ia memberontak a  kepada raja Asyur 1  dan tidak lagi takluk kepadanya.

(0.97)2Raj 5:27

tetapi penyakit kusta i  Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi j  dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. k 

(0.97)2Raj 18:20

Kaukira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang! Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku?

(0.97)2Raj 6:25

Maka terjadilah kelaparan b  hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga delapan puluh syikal perak dan seperempat kab tahi merpati c  berharga lima syikal perak.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA