Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 141 ayat untuk kaum yang besar AND book:[1 TO 39] AND book:14 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 1:10

Berilah sekarang kepadaku hikmat 1  dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin q  bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?"

(0.98)2Taw 2:5

Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, i  sebab Allah kami lebih besar dari segala allah. j 

(0.98)2Taw 6:32

Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang d  dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu e  yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini,

(0.97)2Taw 10:10

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!

(0.96)2Taw 2:9

untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan.

(0.95)2Taw 9:17

Juga raja membuat takhta besar dari gading, o  yang disalutnya dengan emas murni.

(0.93)2Taw 30:13

Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya Roti Tidak Beragi i  pada bulan yang kedua.

(0.92)2Taw 15:5

Pada zaman itu tidak dapat orang pergi k  dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah.

(0.90)2Taw 32:27

Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan e  yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah,

(0.89)2Taw 16:14

dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya v  di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, w  lalu menyalakan api x  yang sangat besar untuk menghormatinya.

(0.89)2Taw 14:8

Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya tiga ratus ribu p  orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya dua ratus delapan puluh ribu orang yang membawa perisai kecil, sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa.

(0.89)2Taw 20:12

Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? r  Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. s "

(0.89)2Taw 9:6

tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang g  dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku; engkau melebihi kabar yang kudengar.

(0.89)2Taw 24:24

Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, h  namun TUHAN menyerahkan tentara i  yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas.

(0.89)2Taw 20:15

dan berseru: "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut v  karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang w  melainkan Allah 1 .

(0.89)2Taw 7:8

Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan c  Pondok Daun selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, d  suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat e  sampai ke sungai Mesir. f 

(0.88)2Taw 30:21

Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi s  dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga.

(0.88)2Taw 9:1

Ketika ratu negeri Syeba e  mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia.

(0.87)2Taw 34:30

Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN q  bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab 1  perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu.

(0.87)2Taw 26:15

Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat.
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA