Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk bertindaklah bijaksana AND book:24 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 49:7

Mengenai Edom 1 . v  Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? w  Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka?

(0.96)Yer 8:9

Orang-orang bijaksana w  akan menjadi malu, akan terkejut x  dan tertangkap. y  Sesungguhnya, mereka telah menolak firman z  TUHAN, maka kebijaksanaan a  apakah yang masih ada pada mereka?

(0.95)Yer 9:23

Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, e  janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, f  janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, g 

(0.91)Yer 10:12

Tuhanlah yang menjadikan p  bumi q  dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, r  dan yang membentangkan langit s  dengan akal budi-Nya.

(0.91)Yer 51:15

Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, s  dan yang membentangkan t  langit dengan akal budi-Nya. u 

(0.40)Yer 9:17

Perhatikanlah! Panggillah perempuan-perempuan peratap, w  supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang!

(0.40)Yer 8:8

Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat v  TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.

(0.37)Yer 18:18

Berkatalah mereka: "Marilah kita mengadakan persepakatan v  terhadap Yeremia, sebab imam w  tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana x  tidak akan kehabisan nasihat dan nabi y  tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya z  sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya!"

(0.37)Yer 23:5

Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas h  adil 1  bagi Daud. Ia akan memerintah i  sebagai raja j  yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran k  di negeri.

(0.37)Yer 9:12

Siapakah orang yang begitu bijaksana, m  sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang telah menerima firman dari mulut TUHAN, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya?

(0.37)Yer 10:7

Siapakah yang tidak takut c  kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? d  Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap yang demikian; sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau!

(0.37)Yer 51:57

Aku akan membuat mabuk q  para pemukanya, r  orang-orang bijaksananya, s  para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur t  untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Sang Raja u  yang TUHAN semesta alam nama-Nya.

(0.11)Yer 50:35

Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a 

(0.09)Yer 3:15

Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala w  yang sesuai dengan hati-Ku 1 ; x  mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian.

(0.08)Yer 10:8

Berhala itu semuanya bodoh e  dan dungu; f  petunjuk dewa g  itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. --

(0.08)Yer 10:9

Perak kepingan dibawa dari Tarsis, h  dan emas dari Ufas; berhala itu buatan i  tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. --
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA