Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 82 ayat untuk berbapa AND book:13 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 4:4

lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, x  anak sulung Efrata, bapa Betlehem. y 

(1.00)1Taw 2:51

Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader.

(0.96)1Taw 4:18

Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah. c 

(0.95)1Taw 2:49

Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e 

(0.93)1Taw 2:42

Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron.

(0.91)1Taw 4:5

Asyur, z  bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.

(0.91)1Taw 7:31

Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.

(0.90)1Taw 2:44

Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

(0.88)1Taw 2:45

Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c 

(0.88)1Taw 8:29

Tetapi di Gibeon q  diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

(0.87)1Taw 2:52

Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot.

(0.87)1Taw 9:35

Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, x  dan nama isterinya ialah Maakha.

(0.86)1Taw 4:21

Keturunan Sela, f  anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,

(0.86)1Taw 4:12

dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.

(0.86)1Taw 2:50

Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, f  anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, g 

(0.86)1Taw 4:14

dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.

(0.84)1Taw 2:24

Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa.

(0.84)1Taw 7:14

Keturunan Manasye x  ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead. y 

(0.82)1Taw 2:21

Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.

(0.82)1Taw 4:17

Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, b  Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA