Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk Yang Benar AND book:10 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 7:28

Oleh sebab itu, ya Tuhan ALLAH, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran; u  Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.

(0.50)2Sam 15:3

maka berkatalah Absalom kepadanya: "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorangpun yang mau mendengarkan engkau. k "

(0.48)2Sam 4:11

terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya m  dari pada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?"

(0.43)2Sam 22:21

TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku; o  Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian p  tanganku, q 

(0.42)2Sam 22:25

Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, v  sesuai dengan kesucianku di depan mata-Nya.

(0.41)2Sam 13:35

Berkatalah Yonadab kepada raja: "Lihat, anak-anak raja datang! Benar seperti kata hambamu ini."

(0.40)2Sam 20:17

Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu: "Engkaukah Yoab?" Jawabnya: "Benar!" Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya: "Dengarkanlah perkataan hambamu ini!" Jawabnya: "Baik!"

(0.33)2Sam 8:15

Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran y  bagi seluruh bangsanya.

(0.12)2Sam 3:36

Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat.

(0.12)2Sam 23:3

Allah Israel berfirman, gunung batu r  Israel berkata kepadaku: Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, s  memerintah dengan takut t  akan Allah, u 

(0.12)2Sam 14:19

Kemudian bertanyalah raja: "Adakah Yoab v  campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab: "Demi hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku; dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini.

(0.11)2Sam 22:31

Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; c  sabda TUHAN itu murni; d  Dia menjadi perisai e  bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.

(0.11)2Sam 19:6

dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu! Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kaupandang baik.

(0.11)2Sam 4:9

Tetapi Daud menjawab Rekhab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka: "Demi TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan k  nyawaku dari segala kesesakan!

(0.11)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.11)2Sam 18:31

Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu: "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab TUHAN telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku."

(0.11)2Sam 9:2

Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba, yang bernama Ziba. i  Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya: "Engkaukah Ziba?" Jawabnya: "Hamba tuanku."

(0.11)2Sam 19:26

Jawabnya: "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. m  Sebab hambamu ini berkata kepadanya: Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja! --sebab hambamu ini timpang. n 

(0.11)2Sam 2:6

Oleh sebab itu, TUHAN kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya z  kepadamu. Akupun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian.

(0.11)2Sam 12:19

Ketika Daud melihat, bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia, bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya: "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka: "Sudah."
TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA