Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 1261 untuk tolonglah (0.001 seconds)
(1.00)Ayb 29:12

Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya;

(0.95)Mzm 35:2

Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku,

(0.94)Mzm 38:22

(38-23) Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku!

(0.94)Mzm 118:13

Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku.

(0.94)Mzm 121:2

Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

(0.92)2Raj 6:27

Jawabnya: "Jika TUHAN tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?"

(0.92)Hos 13:9

Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau?

(0.87)Mzm 121:1

Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku?

(0.86)Mzm 71:12

Ya Allah, janganlah jauh dari padaku! Allahku, segeralah menolong aku!

(0.84)Mzm 33:20

Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita!

(0.80)Mzm 72:12

Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong;

(0.80)Rat 4:17

Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia; dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong.

(0.79)Mzm 30:10

(30-11) Dengarlah, TUHAN, dan kasihanilah aku, TUHAN, jadilah penolongku!"

(0.79)Mzm 54:4

(54-6) Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku.

(0.79)Mzm 115:9

Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

(0.79)Mzm 115:10

Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

(0.79)Mzm 124:8

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

(0.78)Mzm 60:11

(60-13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.

(0.76)Mzm 22:19

(22-20) Tetapi Engkau, TUHAN, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku!

(0.76)Mzm 40:13

(40-14) Berkenanlah kiranya Engkau, ya TUHAN, untuk melepaskan aku; TUHAN, segeralah menolong aku!


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=tolonglah&page=1
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)