Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 158 untuk seorang laki-laki AND book:[1 TO 39] AND book:13 (0.002 seconds)
(1.00)1Taw 2:34

Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.

(0.68)1Taw 23:22

Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri.

(0.44)1Taw 7:16

Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.

(0.42)1Taw 16:3

Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis.

(0.42)1Taw 7:25

Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,

(0.41)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.41)1Taw 1:19

Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

(0.41)1Taw 7:23

Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

(0.40)1Taw 25:5

Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

(0.39)1Taw 22:9

Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu; ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo; sejahtera dan sentosa akan Kuberikan atas Israel pada zamannya.

(0.38)1Taw 7:35

Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

(0.29)1Taw 24:2

Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.

(0.10)1Taw 24:28

Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak.

(0.10)1Taw 2:32

Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.10)1Taw 23:3

Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu orang.

(0.10)1Taw 9:44

Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.

(0.10)1Taw 3:22

Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang.

(0.10)1Taw 21:5

Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.

(0.10)1Taw 2:26

Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

(0.10)1Taw 23:18

Anak Yizhar ialah Selomit, seorang kepala.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=seorang laki-laki AND book:[1 TO 39] AND book:13&page=1
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)