Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 169 ayat untuk penghiburanmu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.39)Kej 5:29

dan memberi nama Nuh l  kepadanya, katanya: "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk m  oleh TUHAN."

(0.02)Kej 21:18

Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa d  yang besar."

(0.40)Kej 24:67

Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah a  Sara, b  ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. c  Ishak mencintainya d  dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. e 

(0.02)Kej 27:42

Ketika diberitahukan perkataan Esau, z  anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya: "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh a  engkau.

(0.53)Kej 37:35

Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, r  tetapi ia menolak dihiburkan, s  serta katanya: "Tidak! Aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku, t  ke dalam dunia orang mati 1 ! u " Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.

(0.14)Kej 38:12

Setelah beberapa lama matilah anak Syua, p  isteri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, q  kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, r  bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam s  itu.

(0.38)Kej 50:21

Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu d  juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan e  hati mereka dengan perkataannya.

(0.15)Rut 2:13

Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, x  ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan."

(0.01)Rut 4:15

Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih; sebab menantumu x  yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. y "

(0.02)2Sam 10:2

Lalu berkatalah Daud: "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, u  sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu,

(0.02)2Sam 10:3

berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka: "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya v  dan menghancurkannya maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?"

(0.38)2Sam 12:24

Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, u  isterinya 1 ; ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo v  kepada anak itu. TUHAN mengasihi anak ini

(0.20)2Sam 13:39

Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, w  sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. x 

(0.02)2Sam 19:2

Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata: "Raja bersusah hati karena anaknya."

(0.01)2Sam 19:35

Sekarang ini aku telah berumur delapan puluh t  tahun; masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi u  perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban v  bagi tuanku raja?

(0.57)1Taw 7:22

Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.

(0.03)1Taw 19:2

Lalu berkatalah Daud: "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu, kepada Hanun, untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya,

(0.02)1Taw 19:3

berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun: "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai l  dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?"

(0.01)2Taw 30:22

Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani TUHAN. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama tujuh hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.

(0.01)Est 4:14

Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam d  diri 1  saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan e  dan kelepasan f  dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini 2  g  engkau beroleh kedudukan sebagai ratu."
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA