Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 55 ayat untuk hebrew:ymyb [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 5:6

Dalam zaman Samgar bin Anat, z  dalam zaman Yael, a  kafilah b  tidak ada lagi dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. c 

(0.99)Hak 15:20

Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin, dua puluh tahun 1  k  lamanya.

(0.99)Ayb 29:4

seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul k  karib dengan aku di dalam kemahku; l 

(0.99)Mzm 49:5

(49-6) Mengapa aku takut d  pada hari-hari celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku,

(0.85)1Raj 22:46

(22-47) Dan sisa pelacuran o  bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu.

(0.85)1Taw 5:17

Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, q  raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, r  raja Israel.

(0.85)1Taw 13:3

Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita 1 , s  sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. t "

(0.85)2Taw 13:20

Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. TUHAN memukul dia, sehingga ia mati.

(0.85)Neh 12:7

Salu, Amok, Hilkia dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua.

(0.85)Neh 12:46

Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, q  ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur r  bagi Allah.

(0.85)Ayb 3:6

Malam itu--biarlah dia dicekam oleh kegelapan; e  janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun; janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan.

(0.85)Yeh 16:60

Tetapi Aku akan mengingat perjanjian-Ku 1  g  dengan engkau pada masa mudamu h  dan Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian i  yang kekal.

(0.71)Kej 14:1

Pada zaman Amrafel, raja Sinear, g  Ariokh, raja Elasar, Kedorlaomer, h  raja Elam, i  dan Tideal, raja Goyim, terjadilah,

(0.71)Kej 26:1

Maka timbullah kelaparan di negeri v  itu. --Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, w  kepada Abimelekh, raja orang Filistin. x 

(0.71)Kej 26:15

Segala sumur, z  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun a  dengan tanah.

(0.71)Hak 8:28

Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya w  lagi; maka amanlah x  negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.

(0.71)2Raj 20:19

Hizkia menjawab kepada Yesaya: "Sungguh baik firman TUHAN yang engkau ucapkan itu!" Tetapi pikirnya: "Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku!"

(0.71)2Taw 26:5

Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. g  Dan selama ia mencari TUHAN 1 , Allah membuat segala usahanya berhasil. h 

(0.71)2Taw 32:26

Tetapi ia sadar c  akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka TUHAN tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. d 

(0.71)Neh 12:22

Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Elyasib, Yoyada, Yohanan dan Yadua, sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius, orang Persia itu.
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA