Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 22 ayat untuk hebrew:dgh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 38:4

Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi 1 ? f  Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian 2 ! g 

(1.00)Ayb 38:18

Apakah engkau mengerti luasnya bumi? g  Nyatakanlah, kalau engkau tahu semuanya itu. h 

(0.86)2Sam 18:21

Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia: "Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kaulihat." Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi.

(0.86)Yes 40:21

Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? d  Tidakkah diberitahukan e  kepadamu dari mulanya? f  Tidakkah kamu mengerti g  dari sejak dasar bumi diletakkan? h 

(0.81)Rut 2:11

Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu p  sesudah suamimu q  mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu r  tidak engkau kenal. s 

(0.71)1Sam 23:11

Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? TUHAN, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab TUHAN: "Ia akan datang."

(0.71)2Sam 24:5

Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer r  dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. s 

(0.71)2Raj 9:12

Tetapi mereka berkata: "Dusta! Cobalah beritahukan kepada kami!" Lalu katanya: "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku: Demikianlah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel."

(0.71)Yes 21:2

Suatu penglihatan yang kejam w  telah diberitakan kepadaku: "Penggarong menggarong, x  perusak merusak! Majulah, hai Elam 1 , y  kepunglah, hai Madai! z  Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya."

(0.71)Yer 36:17

Bertanyalah mereka kepada Barukh, katanya: "Beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan q  segala perkataan ini!"

(0.71)Yeh 43:10

Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang Bait Suci ini, agar mereka menjadi malu e  melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana Bait Suci itu kelihatan dan rancangannya.

(0.71)Yos 9:24

Jawab mereka kepada Yosua, katanya: "Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh o  kepada hamba-hambamu ini, bahwa TUHAN, Allahmu, memerintahkan kepada Musa hamba-Nya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, menghadapi kamu; itulah sebabnya kami melakukan yang demikian.

(0.57)Hak 14:12

Kata Simson kepada mereka: "Aku mau mengatakan suatu teka-teki v  kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam tujuh hari selama perjamuan w  ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu tiga puluh pakaian x  lenan dan tiga puluh pakaian kebesaran.

(0.57)1Sam 10:16

Kata Saul kepada pamannya itu: "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai p  itu telah diketemukan." Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

(0.57)1Sam 22:22

berkatalah Daud kepada Abyatar: "Memang pada hari itu juga ketika Doeg, y  orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu, bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama dari pada kematian seluruh keluargamu.

(0.57)1Sam 23:13

Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, n  kira-kira enam ratus orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan, bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang.

(0.57)2Sam 1:4

Bertanyalah pula Daud kepadanya: "Apakah yang terjadi? Coba ceriterakan kepadaku." Jawabnya: "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran; bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati."

(0.57)1Raj 10:7

tetapi aku tidak percaya t  perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnyapun belum diberitahukan kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, u  engkau melebihi kabar yang kudengar.

(0.57)1Raj 18:13

Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi TUHAN, bagaimana aku menyembunyikan seratus orang nabi-nabi TUHAN dalam gua, lima puluh lima puluh sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka?

(0.57)2Taw 9:6

tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang g  dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku; engkau melebihi kabar yang kudengar.
TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA