Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk hebrew:Nbw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 3:23

Anak-anak Nearya ialah Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang.

(0.88)1Taw 2:45

Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c 

(0.88)1Taw 7:35

Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

(0.88)Ayb 16:21

supaya Ia memutuskan perkara e  antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya.

(0.88)Ayb 25:6

Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, s  yang adalah ulat! t "

(0.75)1Taw 3:10

Keturunan Salomo ialah Rehabeam; w  anak orang ini ialah Abia; x  anak orang ini ialah Asa; y  anak orang ini ialah Yosafat; z 

(0.75)1Taw 3:19

Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel t  dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka;

(0.75)1Taw 3:21

Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya.

(0.75)1Taw 4:20

Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.

(0.75)1Taw 8:34

Anak Yonatan v  ialah Meribaal dan Meribaal w  memperanakkan Mikha.

(0.75)1Taw 9:40

Anak Yonatan ialah Meribaal, c  dan Meribaal memperanakkan Mikha.

(0.75)Mzm 8:4

(8-5) apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? v  Apakah anak manusia 1 , sehingga Engkau mengindahkannya?

(0.75)Mzm 89:22

(89-23) Musuh tidak akan menyergapnya, s  dan orang curang tidak akan menindasnya. t 

(0.75)Ams 10:1

Amsal-amsal o  Salomo. p  Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, q  tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya.

(0.75)Yes 7:5

Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya p  telah merancang q  yang jahat atasmu, dengan berkata:

(0.75)Yes 21:10

Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak! r  Apa yang kudengar dari TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.

(0.62)Kej 15:2

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, v  apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, w  dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik x  itu."

(0.62)Kej 18:8

Kemudian diambilnya dadih q  dan susu r  serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang s  itu; dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan.

(0.62)Bil 23:19

Allah bukanlah manusia, o  sehingga Ia berdusta p  bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal 1 . q  Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara r  dan tidak menepatinya?

(0.62)Bil 27:8

Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA