Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk hebrew:Myklh [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Pkh 1:7

Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh; ke mana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. g 

(0.85)Kel 33:15

Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau d  sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.

(0.85)Hak 18:5

Kata mereka kepadanya: "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, e  supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil."

(0.85)Pkh 10:7

Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. d 

(0.71)2Sam 3:1

Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut; b  Daud kian lama kian kuat, c  sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. d 

(0.71)2Sam 13:34

Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim, sepanjang sisi pegunungan.

(0.71)2Raj 2:11

Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi n  dengan kuda berapi 1  memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga o  dalam angin badai. p 

(0.71)Yer 16:12

Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! h  Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya i  yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku.

(0.71)Yeh 13:3

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah nabi-nabi l  yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. m 

(0.57)Yos 6:13

Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut TUHAN, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut TUHAN, sementara sangkakala terus-menerus ditiup.

(0.57)1Sam 6:12

Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes 1 ; melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes.

(0.57)2Sam 17:11

Sebab itu kunasihatkan: Suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba p  berkumpul kepadamu, seperti pasir q  di tepi laut banyaknya dan engkau sendiri juga harus turut bertempur.

(0.57)2Raj 1:3

Tetapi berfirmanlah Malaikat f  TUHAN kepada Elia, g  orang Tisbe itu: "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, h  sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron?
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA