Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 45 ayat untuk hebrew:Kynb [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 54:13

Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, z  dan besarlah kesejahteraan a  mereka;

(0.81)Yes 49:17

Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak e  engkau meninggalkan engkau.

(0.81)Yeh 27:4

Wilayahmu di tengah lautan; ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. c 

(0.71)Za 9:13

Sebab Aku melentur Yehuda bagi-Ku, busur c  Kuisi dengan Efraim, d  dan Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani 1 , e  dan Aku akan memakai engkau seperti pedang f  seorang pahlawan.

(0.71)Ayb 8:4

Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran p  mereka.

(0.71)Mzm 73:15

Seandainya aku berkata: "Aku mau berkata-kata seperti itu," maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu.

(0.71)Mzm 147:13

Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, c  dan memberkati anak-anakmu d  di antaramu.

(0.61)Kej 8:16

"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri b  anak-anakmu;

(0.61)Kel 22:29

Janganlah lalai mempersembahkan j  hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki k  haruslah kaupersembahkan kepada-Ku.

(0.61)Kel 34:16

Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri z  anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah a  mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.

(0.61)Mzm 45:16

(45-17) Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti; engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar l  di seluruh bumi.

(0.61)Mzm 128:3

Isterimu akan menjadi seperti pohon anggur m  yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu n  seperti tunas pohon zaitun o  sekeliling mejamu!

(0.61)Yer 48:46

Celakalah engkau, hai Moab, c  binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos! Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan.

(0.51)Kej 6:18

Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian-Ku 1 , y  dan engkau akan masuk ke dalam bahtera z  itu: engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan isterimu dan isteri anak-anakmu.

(0.51)Kej 45:10

Engkau akan tinggal di tanah Gosyen 1  g  dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. h 

(0.51)Kel 34:20

Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kautebus dengan seekor domba; jika tidak kautebus, haruslah kaupatahkan batang lehernya. g  Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu h  haruslah kautebus, dan janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa. i 

(0.51)Im 10:13

Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, h  karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian TUHAN, sebab demikianlah diperintahkan i  kepadaku.

(0.51)Ul 28:32

Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, m  sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa.

(0.51)Ul 28:53

Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu d  oleh TUHAN, Allahmu, --dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.

(0.51)1Sam 2:29

Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban z  sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, a  yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku 1 , sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel?
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA