Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 66 ayat untuk hebrew:06327 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yeh 34:5

Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala b  tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang c  di hutan. Domba-domba-Ku berserak

(0.94)2Sam 22:15

Dilepaskan-Nya panah-panah, d  sehingga diserakkan-Nya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukan-Nya mereka.

(0.94)Ayb 18:11

Kedahsyatan k  mengejutkan dia di mana-mana, l  dan mengejarnya m  di mana juga ia melangkah.

(0.94)Mzm 144:6

Lontarkanlah kilat-kilat b  dan serakkanlah c  mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu, d  sehingga mereka kacau!

(0.94)Ams 5:16

Patutkah mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan?

(0.94)Yer 13:24

Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam k  yang diterbangkan angin l  padang gurun.

(0.94)Yeh 30:23

Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. e 

(0.82)Kel 5:12

Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami.

(0.82)Ayb 37:11

Awanpun dimuati-Nya dengan air, a  dan awan b  memencarkan kilat-Nya, c 

(0.82)Ayb 40:11

(40-6) Luapkanlah marahmu u  yang bergelora; amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia! v 

(0.82)Mzm 18:14

(18-15) Dilepaskan-Nya panah-panah-Nya, x  sehingga diserakkan-Nya mereka, kilat y  bertubi-tubi, sehingga dikacaukan-Nya mereka. z 

(0.82)Yeh 22:15

Aku akan menyerakkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan o  engkau ke semua negeri dan Aku akan mengikis p  kenajisanmu q  dari padamu.

(0.82)Yeh 36:19

Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak r  di semua negeri, Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. s 

(0.82)Zef 3:10

Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia 1  w  orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan x  kepada-Ku.

(0.71)Kej 10:18

orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu.

(0.71)Kej 11:8

Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, y  dan mereka berhenti mendirikan kota itu.

(0.71)Kej 49:7

Terkutuklah kemarahan mereka 1 , sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya n  bengis. o  Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. p 

(0.71)Bil 10:35

Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa: "Bangkitlah, q  TUHAN, supaya musuh-Mu berserak r  dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu. s " t 

(0.71)Ayb 16:12

Aku hidup dengan tenteram, tetapi Ia menggelisahkan aku, aku ditangkap-Nya pada tengkukku, lalu dibanting-Nya, i  dan aku ditegakkan-Nya menjadi sasaran-Nya. j 

(0.71)Ayb 38:24

Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, q  ke tempat angin timur r  bertebar ke atas bumi? s 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA