Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 181 - 200 dari 205 ayat untuk hebrew:twvel [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.50)2Taw 33:8

Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak ke luar dari tanah x  yang telah Kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah Kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan."

(0.50)2Taw 34:31

Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya r  dan diikatnyalah perjanjian s  di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti t  TUHAN, dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu.

(0.50)Neh 2:12

bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun 1  rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi.

(0.50)Neh 9:24

Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah s  itu dan Engkau menundukkan t  di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka.

(0.50)Neh 9:28

Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. f  Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepada-Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong g  mereka berulang kali, karena kasih sayang-Mu. h 

(0.50)Est 9:13

Lalu jawab Ester: "Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besokpun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan kesepuluh anak z  Haman itu hendaklah disulakan a  pada tiang."

(0.50)Est 9:22

karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan k  terhadap musuhnya dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, l  dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar-mengantar makanan m  dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. n 

(0.50)Pkh 5:1

(4-17) Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah 1 ! Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka berbuat jahat.

(0.50)Yes 32:6

Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, n  dan hatinya merencanakan yang jahat, o  yaitu bermaksud murtad p  dan mengatakan yang menyesatkan q  tentang TUHAN, membiarkan kosong r  perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman.

(0.50)Yer 7:18

Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga 1 , f  dan orang mempersembahkan korban curahan g  kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku. h 

(0.50)Yer 11:8

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, n  melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya o  yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan p  perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. q "

(0.50)Yer 18:6

"Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel!, demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seperti tanah liat q  di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, r  hai kaum Israel!

(0.50)Yer 32:23

Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, z  tetapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut Taurat-Mu; a  mereka tidak melakukan segala apa yang Kauperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka b  ini.

(0.50)Yer 32:35

Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah Ben-Hinom, e  untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molokh f  sebagai korban dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hati-Ku, g  yakni hal melakukan kejijikan h  ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. i 

(0.50)Yer 36:3

Mungkin q  apabila kaum Yehuda mendengar r  tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat s  dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni t  kesalahan dan dosa mereka."

(0.50)Yeh 16:5

Tidak seorangpun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan; malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu.

(0.50)Yeh 20:21

Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap Aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku l  dengan setia, sedang manusia yang melakukannya, akan hidup; mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku bermaksud mencurahkan amarah-Ku m  ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di padang gurun. n 

(0.50)Dan 11:6

Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu: puteri raja negeri Selatan 1  akan datang kepada raja negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi puteri itu tidak berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan: puteri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya.

(0.50)Yl 2:20

Yang datang dari utara m  itu akan Kujauhkan dari padamu, dan akan Kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, n  maka bau busuknya dan bau anyirnya o  akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar.

(0.50)Za 1:6

Tetapi segala firman m  dan ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepada hamba-hamba-Ku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? n  Maka bertobatlah mereka serta berkata: Sebagaimana TUHAN semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai o  dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan p  terhadap kita!"
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA