Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 101 - 120 dari 274 ayat untuk hebrew:twabu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.58)Yes 22:5

Sebab Tuhan, TUHAN semesta alam telah menentukan suatu hari: r  Ia akan menggemparkan, menginjak-injak s  dan mengacaukan t  orang: di "lembah penglihatan u " tembok v  akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung!

(0.58)Yes 22:15

Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: "Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna 1  v  yang mengurus w  istana, x  dan katakan:

(0.58)Yes 24:23

Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari k  terik akan mendapat malu, sebab TUHAN semesta alam akan memerintah 1  l  di gunung Sion m  dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya n  di depan tua-tua umat-Nya.

(0.58)Yes 25:6

TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung i  Sion ini 1  bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan j  dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk 2  dan bersumsum, anggur k  yang tua yang disaring endapannya.

(0.58)Yes 28:22

Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, q  supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti r  yang datang dari Tuhan ALLAH semesta alam atas seluruh negeri s  itu.

(0.58)Yes 29:6

engkau akan melihat kedatangan w  TUHAN semesta alam dalam guntur, x  gempa y  dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai z  dan dalam nyala api a  yang memakan habis.

(0.58)Yes 44:6

Beginilah firman TUHAN 1 , Raja g  dan Penebus h  Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang terdahulu i  dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah j  selain dari pada-Ku.

(0.58)Yes 45:13

Akulah yang menggerakkan Koresh m  untuk maksud penyelamatan, dan Aku akan meratakan n  segala jalannya; dialah yang akan membangun kota-Ku o  dan yang akan melepaskan orang-orang-Ku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, p " firman TUHAN semesta alam.

(0.58)Yes 54:5

Sebab yang menjadi suamimu q  ialah Dia yang menjadikan r  engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu s  ialah Yang Mahakudus, t  Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. u 

(0.58)Yer 6:6

Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: "Tebanglah pohon-pohonnya d  dan timbunlah tanah menjadi tembok e  terhadap Yerusalem! Itulah kota yang harus dihukum! Hanya penindasan f  saja di dalamnya!

(0.58)Yer 6:9

Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Petiklah habis-habisan sisa-sisa j  orang Israel seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya."

(0.58)Yer 7:3

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu 1  p  dan perbuatanmu, maka Aku mau diam q  bersama-sama kamu di tempat ini.

(0.58)Yer 9:7

Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku mau melebur z  dan menguji a  mereka, sebab apakah lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku?

(0.58)Yer 9:15

Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh q  dan minum racun. r 

(0.58)Yer 9:17

Perhatikanlah! Panggillah perempuan-perempuan peratap, w  supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang!

(0.58)Yer 10:16

Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian a  Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, b  dan Israel adalah suku milik-Nya; c  nama-Nya d  ialah TUHAN semesta alam!

(0.58)Yer 11:20

Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

(0.58)Yer 11:22

Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka: pemuda-pemuda e  mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan;

(0.58)Yer 15:16

Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; w  firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan x  hatiku 1 , sebab nama-Mu y  telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam.

(0.58)Yer 20:12

Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin f  dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu g  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan h  perkaraku.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA