Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 7 dari 7 untuk hebrew:hyve (0.000 seconds)
(1.00)1Taw 9:5

Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya.

(0.87)1Taw 6:30

dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.

(0.87)1Taw 15:6

dari bani Merari: Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya: dua ratus dua puluh orang;

(0.75)1Taw 15:11

Lalu Daud memanggil Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab,

(0.62)Yes 22:11

kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama; tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya.

(0.50)2Raj 22:12

Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akhbor bin Mikha, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:

(0.50)2Taw 34:20

Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:hyve&page=1
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)