Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 83 ayat untuk hebrew:Myyx [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.59)Kej 2:7

ketika itulah TUHAN Allah membentuk v  manusia w  itu dari debu x  tanah y  dan menghembuskan nafas z  hidup a  ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk b  yang hidup 1 .

(0.47)Kej 6:17

Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah w  meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit; segala yang ada di bumi akan mati binasa. x 

(0.59)Kej 7:15

dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera c  itu.

(0.71)Kej 7:22

Matilah segala yang ada nafas hidup i  dalam hidungnya, segala yang ada di darat.

(0.71)Kej 26:19

Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya.

(0.47)Kej 27:46

Kemudian Ribka berkata kepada Ishak: "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het h  itu; jikalau Yakub juga mengambil seorang isteri dari antara perempuan negeri ini, i  semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? j "

(0.47)Kel 4:18

Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa: "Pergilah dengan selamat."

(0.59)Kel 22:4

Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya b  dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali c  lipat.

(0.71)Im 14:5

Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah i  berisi air mengalir.

(0.71)Im 14:50

Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah p  berisi air mengalir.

(0.59)Im 15:13

Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari i  lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. j 

(0.47)Bil 16:30

Tetapi, jika TUHAN akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya m  dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, n  maka kamu akan tahu, bahwa orang-orang ini telah menista o  TUHAN."

(0.59)Bil 16:33

Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati; r  dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu.

(0.71)Bil 19:17

Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu b  dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air c  mengalir.

(0.82)Ul 4:4

sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada TUHAN, Allahmu, masih hidup pada hari ini.

(0.41)Ul 4:10

yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, i  waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut j  k  kepada-Ku 1  selama mereka hidup di muka bumi l  dan mengajarkan m  demikian kepada anak-anak mereka.

(0.59)Ul 5:3

Bukan dengan nenek moyang kita TUHAN mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita, s  kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. t 

(0.59)Ul 5:26

Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? e 

(0.47)Ul 12:1

"Inilah ketetapan p  dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. q 

(0.47)Ul 31:13

dan supaya anak-anak m  mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, --selama kamu hidup di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya."
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA